Der afholdes møder 3 til 4 gange årligt. 

Målgruppe:
Indkøbere og leverandører.

IKAs Dialoggruppe består af 12-16 personer ligeligt fordelt med repræsentanter og offentlige indkøbere og repræsentanter for leverandører til det offentlige.

Mål:
IKAs Dialoggruppe skal være katalysator for dynamisk samarbejde og dialog.

Dialoggruppen arbejder mod at nedbryde barrierer og fremme dialogen på tværs af offentlige og privat organisationer.

Gruppens mål er at tage strategiske, taktiske og operationelle emner op - idéer, tanker mv., der kommer ud af disse debatter, videreformidles til IKAs medlemmer via ika.dk.

Vision:
IKAs Dialoggruppe arbejder for værdiskabende samarbejde, dialog og innovation i samspillet mellem offentlige og private aktører

Mission:

  • IKAs Dialoggruppe skal på vegne af IKA, være katalysator for dynamisk samarbejde og dialog. Dialoggruppen arbejder for at nedbryde barrierer og fremme dialogen på tværs af offentlige og private organisationer. 
  • Høringsorgan og sparringspartner for IKA 
  • Gruppens mål er at arbejde strategisk, taktisk og operationelt med fast definerede mærkesager, i samarbejde med IKAs Bestyrelse og i tråd med dennes arbejde. Idéer, tanker mv., der kommer ud af dette arbejde, videreformidles i samarbejde med IKA´s bestyrelse.

IKA Dialogprisen blev uddelt for sidste gang i 2020. Her kan du se, hvem der tidligere har vundet den.

På IKAs Årskonference d.27. februar 2020 i København blev vinderen af IKA dialogprisen 2020 offentliggjort. Det blev:

Herning Kommune

Se pressemeddelelse

På IKAs Årskonference d.13. marts 2019 i København blev vinderen af IKA dialogprisen 2019 offentliggjort. Det blev:

Vejle Kommune

Se pressemeddelelse

På IKAs Årskonference d. 6. februar 2018 i København blev vinderen af IKA dialogprisen 2018 offentliggjort. Det blev:

Rigspolitiet

Se pressemeddelelse

På IKAs Årskonference d. 26. januar 2017 i København blev vinderen af IKA dialogprisen 2017 offentliggjort. Det blev:

Dansk Industri

Se pressemeddelelse

På IKAs Årskonference d. 4. februar 2016 i Aarhus blev vinderen af IKA Dialogprisen 2016 offentliggjort. Det blev:

Aarhus Kommune - Indkøb & Udbud

Se pressemeddelelse

På IKAs 30 års Jubilæumskonference d. 29. januar 2015 i Aarhus blev vinderen af IKA Dialogprisen 2015 offentliggjort. Det blev:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Se pressemeddelelse

I Processio har vi bygget vores virksomhed op omkring IT-understøttelse og professionalisering af offentlig-privat dialog, og det var selvfølgelig af stor betydning at vi modtog Dialogprisen.

For en relativ ny virksomhed som vores har det betydet mere opmærksomhed og taletid til diverse arrangementer. Vi har heller ikke forspildt muligheden for at fortælle om det, når vi har haft taletid udenfor de danske grænser. Her har det resulteret i alt fra skærpet interesse og anerkendelse til stående bifald.

I Region Syddanmarks indkøbsafdeling havde vi arbejdet med dialog i mange år, men indstillingen til Dialogprisen betød, at vi fik en intern dialog omkring, hvad det helt præcist var, vi gjorde. Det mundede ud i dialog-udbudshjulet, som internt fungerer som et ”pejlemærke” for os. Vi er blevet langt mere strukturerede i vores tilgang til brug af dialog og har også fået en bedre intern vidensdeling om, hvordan vi bruger dialog.

Samtidigt betød Dialogprisen, at vi blev inviteret ud til en del arrangementer for at fortælle om, hvad vi gør. Det har både givet et kæmpe netværk og en masse ny inspiration om, hvordan andre bruger dialog.