Tænketanken har tidligere taget navneskift fra ”Rengøringsmidler og -systemer” til "Hygiejne".

Formål

Det overordnede formål for tænketanken er at afholde aktiviteter, som sigter via dialog mellem offentlige indkøber og leverandør at opfylde programerklæringen:

Der skal mere fokus på hygiejneområdet indenfor den offentlige sektor

Formålsbeskrivelser:

1. Konstruktiv videndeling mellem interessenterne
Tænketanken ønsker at være et forum, hvor alle interessenter til den offentlige sektors indkøb inden for hygiejneområdet med sine erfaringer og kompetencer kan indgå i konstruktiv dialog om, hvordan fokus på området kan højnes.

2. Fokus på kvalitet
Markedet såvel som produkterne/ydelserne er under fortsat forandring. Tænketanken kan ved at være forum for alle interessenter virke til, at kvaliteten i den offentlige sektors indkøb på hygiejneområdet højnes gennem forandringerne. Fokus på kvaliteten kan enten være i form af æstetisk kvalitet, hvor der fokuseres på den visuelle oplevelse, eller i form af hygiejnisk kvalitet, hvor der fokuseres på at forebygge spredning af bakterier og vira. Det kan også være indirekte faktorer, som påvirker kvaliteten, der er i fokus, herunder overfladematerialer, uddannelse og beslutningsprocesser.

3. Processer og tendenser
For at fastholde momentum skal tænketanken fokusere på de overordnede tendenser og muligheder. Derfor arbejder tænketanken med processer frem for værktøjer og muligheder frem for konkrete løsninger.

4. Behandling af aktuelle temaer
Tænketanken behandler aktuelle temaer som en del af formålsopfyldelsen. Gennem behandling af temaerne kan der udvikles nye værktøjer, arbejdsgange, vejledninger osv.. Relevante temaer er for eksempel:

 • Udbud, herunder den nye udbudslov
 • Markedsforhold.
 • Hygiejneperspektiver ved materialevalg, funktioner, TCO mv.
 • Hygiejnestandarder (Dansk Standard) vis a vis hygiejneretningslinjer (Statens Seruminstitut)
 • Branchekultur
 • Særlige indsatsområder/produktområder, såsom skoletoiletter eller dispensere
 • Indkøbsfaglige diskussioner
 • Dokumentation af såvel æstetisk som hygiejnisk kvalitet

IKA Tænketanken Hygiejne har fokus på netværk, vidensdeling og indflydelse.

Målsætninger/Værdi (formål med at deltage)

Ved at deltage får deltagerne værdi igennem:

 • Dialog med andre leverandører og indkøbere
 • Øgede faglige kompetencer
 • Aktuel viden/holde sig opdateret
 • Få sat fingeraftryk på dagsordenen både for leverandør og indkøbere

Dokumenter

Bemærk! Materialerne er vejledende skabeloner / tjeklister, der skal tilpasses de enkelte udbud.

IKA fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til evt. fejl eller ændret retspraksis, der kan få betydning for "best practise".

Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Ønsker du at se referater, der er ældre end dem, som er tilgængelige, kan du kontakte ika@slet-dette.ika.dk.