Opstartsmøde for IKA Tænketank: Kaffe

Dagsorden:

10.00: Velkomst og præsentation af deltagerne
- Rammer for gruppen
- Gennemgang af nuværende vejledninger, samt tilbudslister, der ligger i systemet – der evt. trænger til en opdatering og opgradering?

12.00: Frokost

Hvad er det nye indenfor kaffe og -maskiner?

Service:
- Hvordan kan vi åbne op for egentlig vægtning af service
- Kalkfilter (bør de ligge separat – fordyrende)
- Skal der tilføjes noget, eller tages noget af i forhold til den nuværende vejledning

Smagstest:
Beskrivelse/vejledning af hvordan der skal smages på kaffe / te til smagstesten

Kaffepause

Emner vi ønsker der skal tages op i forhold til opdatering af vejledningen

Hvor og hvornår skal vi mødes næste gang, og hvilke emner skal vi tage op?

15.00: Afslutning

Praktisk

Tid
Den 27. oktober 2022 kl. 10.00 - 15.00

Sted
Jacobs Douwe Egberts Dk ApS
Nyvang 16
5500 Middelfart

Målgruppe
Medlemmer af tænketanken

Tilmeldingsfrist
Den 19. oktober 2022

Pris
IKA-medlemmer: Gratis
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse