Gruppen afholder 2 møder om året.

Målgruppe:
Indkøbere, fagpersonale, producenter og grossister/leverandører.

IKAs Sygeplejegruppe består af 20-25 personer fordelt med repræsentanter fra det offentlige og repræsentanter fra producenter og grossister/leverandører.

Mål:
Gruppen vil skabe et forum til fortsat fremme af dialogen i markedet for stomi, inkontinens, diabetes samt sygeplejeartikler og gennem dialogen belyse aktuelle problemstillinger, og diskutere disse eventuelt med input fra eksterne interessenter.

Tænketanken ønsker at være et forum, hvor alle interessenter til den offentlige sektors indkøb inden for sygeplejeartikler, stomi, katetre og diabetes artikler, med sine erfaringer og kompetencer kan indgå i konstruktiv dialog om, hvordan fokus på området kan højnes.