VERDENS BEDSTE INDKØBER 2019 - VINDEREN ER:

Odense Kommune                                                        

Læs baggrund for nominering

Verdens Bedste Indkøber 2019 - De nominerede er:

LETZ SUSHI er udvalgt af juryen som finalist til prisen Verdens Bedste Indkøber, fordi de har implementeret en ambitiøs og helhedsorienteret bæredygtighedsindsats i deres indkøb baseret på relevante solide certificeringsordninger og mærkningsordninger for indkøb af deres råvarer og for deres kerneprodukter. LETZ SUSHI sikrer således en nytænkende, skalerbar og effektfuld indkøbsindsats baseret på skånsomt fanget og certificeret fisk fra Danmark, forbrug af forsvarlig arbejdskraft og ris dyrket i Europa, der mindsker transport, vandforbrug og klimabelastning. Endelig samler LETZ SUSHI hele forretningen omkring en B-Corp virksomhedscertificering som styrker målsætningen for samlede indsats for mere bæredygtighed.

Læs hele nomineringen:

LETZ SUSHI

Odense Kommune er udvalgt af juryen som finalist til prisen Verdens Bedste Indkøber, fordi Odense bruger en metodisk, nytænkende og helhedsorienteret måde at sikre integration af Verdensmålene i sine udbud. Odense bruger udvidet markedsdialog for at inddrage leverandører og påvirke dem til åbenhed omkring udvikling og levering af mere bæredygtige produktløsninger. Odense stiller krav om miljømærkede og produkter og har udviklet en metodisk tilgang, der øger bevidstheden hos leverandører og muliggør at andre offentlige virksomheder kan følge trop. Odenses tiltag inddrager aktivt forskellige klausuler, som styrker fokus på bæredygtighed og ”presser” markedet i en positiv retning.

Læs hele nomineringen:

ODENSE KOMMUNE

SKI er udvalgt af juryen som finalist til prisen Verdens Bedste Indkøber, fordi SKI som indkøbscentral fremmer Verdensmålene igennem relevante krav i sine rammeaftaler, baseret på solid viden og udviklet i samarbejde med leverandørerne. SKI bruger eksempelvis udbudsprincipper som tidlig markedsdialog, for at skubbe leverandører i en mere bæredygtig retning og fremme markedet for miljømærkede produkter samt totalomkostninger for at fjerne ensidigt fokus på pris og gøre plads til innovation. SKI stiller krav til alle rammeaftaler med et CSR-bilag til kontrakter for at minimere de negative effekter, der kan være på bl.a. menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Læs hele nomineringen:

SKI A/S

Fokus på verdensmålene gennem indkøb

Det er en helt ny hæderspris, der ser dagens lys, når Verdens Bedste Indkøber uddeles for første gang på Årskonferencen for bæredygtige indkøb d. 5. november 2019. Prisen uddeles til dem, som har gjort et ekstra stort stykke arbejde med at bidrage til ét eller flere af Verdensmålene gennem deres indkøb.

Der er store potentialer i at bidrage til verdensmålene gennem ansvarlige indkøb og Verdens Bedste Indkøber prisen hædrer de gode eksempler – store som små. Det kan være, hvis institutionen, virksomheden eller organisationen har iværksat nye tiltag for at bidrage til verdensmålene gennem indkøb, f.eks.:

  • Udarbejdet en ny indkøbspolitik, der understøtter verdensmålene, 
  • Indarbejdet krav i sine udbud/indkøb, der fremmer verdensmålene,
  • Integreret bæredygtighed som tildelingskriterie i et eller flere udbud
  • Indkøbt efter mærknings- eller certificeringsordninger, der understøtter verdensmålene
  • Organiseret sig på en ny måde for at fremme bæredygtige indkøb
  • Eller på anden måde har taget initiativ til at fremme verdensmålene gennem indkøb

 

Nominering og afstemning

Afstemningen er lukket.

Verdens Bedste Indkøber prisen er indstiftet af IKA, Miljøstyrelsen, DIEH, Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb.