En IKA-certificering i offentlige bæredygtige indkøb

Offentlige myndigheder indkøber for cirka 380 milliarder kroner om året. Det er derfor en stor ”muskel”, som kan være med til at trække markedet i en mere bæredygtig retning. Det kan dog være udfordrende at implementere bæredygtighed i udbud, for hvordan findes viden om hvilke krav, der er rigtige at stille, eller hvordan udarbejdes krav eller evalueringsmodeller, der tager tilstrækkelig højde for bæredygtighed?

Dette er en certificering, der kommer hele vejen omkring det bæredygtige indkøb med fokus på ressourcer, miljø og klima.

Formålet er at klæde den offentlige indkøber (udbudskonsulenter, udbudsjurister, strategiske indkøbere, category manager og lignede roller) på med grundlæggende viden om bæredygtighed og værktøjer til at gå i gang med at begå sig med bæredygtige indkøb. Du kan endvidere bruge mange af værktøjerne til at højne dit generelle kompetenceniveau ifm. gennemførelse af anskaffelsesprocesser.

Undervisningsform
Undervisningen vil være en blanding af undervisning med case/workshopbaseret tilgang og en række oplægsholdere, der hver har gjort vigtige erfaringer med bæredygtige og/eller offentlige indkøb. Dine egne udfordringer vil blive inddraget, ligesom der skal forventes hjemmearbejde mellem undervisningsdagene.

Du vil opleve vekslen mellem fysisk og online undervisning i en kombination. Dette bl.a. for at nedsætte behovet for transport for deltagere og undervisere/oplægsholdere.

 • Fysisk fremmøde
 • Kursusleder/underviser: Martin Haaning, Rambøll
 • Underviser: Rikke Fischer-Bogason/Bjørn Bauer, PlanMiljø

Klima, miljø og bæredygtighed er begreber, vi ofte møder i vores hverdag, men som også favner vidt og er abstrakte. Dagen vil give deltagerne en koordineret forståelse af begreberne med det formål at omsætte tanker og visioner til handlinger.

Mål: Efter dagen har du kendskab til (har overblik over) den grundlæggende terminologi og begrebsverden (ikke nødvendigvis hele indholdet er hvert element, men hvad hvert element ”kan”).

 • Fysisk fremmøde
 • Kursusleder/underviser: Martin Haaning, Rambøll
 • Underviser: Annelouise Dalgaard Pedersen, Partner og advokat, Horten

Vi sætter de udbudsretlige rammer for inddragelse af bæredygtighed i udbud – både EU-udbud og udbud under tærskelværdi.

Mål: Du skal kunne anvende (tydeligt differentiere) udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, kravtyper, og anvendelsen af mærkning og certificeringer på simpelt niveau.

 • Online
 • Kursusleder: Martin Haaning, Rambøll
 • Underviser: Julius Præstgaard Sørensen, Rambøll
 • Underviser: Casper Majgaard Grønlund, Rambøll
 • Oplægsholder: Stine Bjørnstrup Andersen og Peter Kamp, Elis/Beredensen
 • Oplægsholder: Lars Vincent Wartou, DFD

Vi går praktisk til værks og drøfter gennem cases og oplæg, hvordan bæredygtighed kan indarbejdes i udbudsgrundlaget og efterfølgende undergives en effektiv kontraktstyring.

Mål: Deltagerne kan anvende leverandørs input til brug for udbuddet og tage begrundet stilling til anvendelse af CSR i kontraktgrundlaget og i opfølgningen på kontrakten. Deltagerne skal kunne anvende (udarbejde) konkrete krav eller klausuler til relevante ydelsesspecifikke elementer.

 • Fysisk fremmøde
 • Kursusleder: Martin Haaning, Rambøll
 • Underviser: Niki Bey, Rambøll
 • Underviser: Regin Røndal-Liniger, Rambøll

Bæredygtighed og cirkulære indkøb hænger unægtelig sammen og for indkøberen bør dette hænge naturligt sammen med livscyklusomkostninger (TCO – Total Cost of Ownership).

Vi kigger derfor nærmere på hvad der forstås ved livscyklus, herunder livscyklusomkostninger og hvordan disse kan beregnes og indgår i anskaffelsesprocessen.

Mål: Deltagerne skal kende til alle elementer (ikke tekniske elementer) ifm. beregning af TCO, anvende færdige TCO-beregningsskabeloner og kunne anvende (foretage) simple TCO beregninger på ”blankt” grundlag.

 • Online undervisning
 • Kursusleder: Martin Haaning, Rambøll
 • Underviser: Rikke Fischer-Bogason, PlanMiljø
 • Underviser: Kristoffer Ottesen, Rambøll
 • Underviser: Rikke Dreyer, Miljømærkning Danmark
 • Underviser: Asger Højen Danielsen, Rambøll

Vi kigger nærmere på hvordan indkøberen opererer i organisationen og deltager aktivt og proaktivt i organisationens arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling.

Mål – del 1: Deltagerne skal kunne anvende (omsætte) politiker, instrukser etc. til indkøbsarbejdet og kunne give kvalificeret pushback til baglandet/opad i organisationen.

Vi dykker også ned hvordan mærkninger og certificeringer konkret anvendes i udbuddet.

Mål – del 2: Deltagerne skal kunne anvende mærker og certificeringer i relevante udbud, herunder taget begrundet stilling til ikke at anvende det.

 • Fysisk fremmøde
 • Kursusleder: Martin Haaning, Rambøll
 • Underviser: Annelouise Dalgaard Pedersen, Partner og advokat, Horten
 • Oplægsholder: Malene Jæpelt, Dansk Erhverv
 • Oplægsholder: Alexandra Thempler, Dansk Industri

Vi samler op på undervisningens moduler, herunder repetere noget af det svære stof og hører ”highlevel” oplæg fra hovedorganisationer, der har stor anpart i den grønne omstilling.

Mål: Du skal kunne koble oplægsholdernes indlæg til udbudspraksis. Du får en klarere forståelse for de enkelte elementer, herunder sammenhængen mellem elementerne.

SE HELE PROGRAMMET

IKA tager forbehold for ændringer.

Praktisk

Målgruppe

For offentlige indkøbere, der ønsker at videreudvikle sine kompetencer indenfor udbud og har behov for viden og værktøjer til at begå sig med bæredygtige indkøb. Det forudsættes at deltagerne har kendskab til udbudsreglerne og erfaring hermed i praksis. 

Der er max. plads til 25 deltagere.

Afholdes

Modul 1: 02. marts, fysisk med overnatning
Modul 2: 03. marts, fysisk
Modul 3: 16. marts, online
Modul 4: 17. marts, fysisk
Modul 5: 30. marts, online
Modul 6: 31. marts, fysisk

Sted

Ved fysisk fremmøde:
Comwell Odense
Carl Bergs Gade 7
5000 Odense C

Netværksmiddag og overnatning:
Comwell Odense

Online: MS Teams

Undervisere

Kursusleder: Martin Haaning, Rambøll

Rikke Fischer-Bogason, PlanMiljø
Annelouise Dalgaard Petersen, Partner og advokat, Horten
Øvrige undervisere kan ses under hvert modul

Priser ekskl. moms

Samlet medlemspris for alle 6 moduler: 8.000,00 kr.

Prisen er inkl. undervisning, materiale, overnatning, forplejning og certifikat.

Afmelding

Afmelding uden beregning kan ske inden den 07. februar 2022.

Efter afmeldingsfristen faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega overtage din plads.