Det tværgående indkøbsnetværk for selvejende uddannelsesinstitutioner understøtter og inspirerer til fortsat udvikling og professionalisering af indkøbsområdet med fokus på etablering af konkrete værdiskabende aktiviteter, der fremmer dialog, netværk, videndeling og kompetenceudvikling på indkøbsområdet på tværs af institutionerne.

Overordnede fokusområder og aktiviteter i indkøbsnetværket
Indkøbsnetværket har bl.a. fokus på nedenstående områder, som løbende udmøntes via konkrete aktiviteter og tilpasses efter behov ift. de indkøbsdagsordener, som er aktuelle og vigtige på tværs af de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder f.eks.:

 • Formidling af institutionernes indkøbsmæssige muligheder på relevante rammeaftaler i Statens Indkøbsprogram og SKI
 • Gennemførelse af målrettede uddannelses- og netværksaktiviteter, herunder at give institutionerne bred adgang til relevante informations- og uddannelsesaktiviteter i IKA- og SKI-regi
 • Formidling af aktuelle indkøbsdagsordener samt ”gode historier” med henblik på at udbrede og forankre best practice.
 • Realisere synergier og stordriftsfordele på tværs af institutioner og institutionssektorer eksempelvis tværsektorielle udbud.
 • Repræsentanter fra institutionsområdet inviteres til at deltage med en passende repræsentation i præ-dialog og/eller ekspertgrupper ifm. SKI-udbud samt udbud i Statens Indkøbsprogram, hvor SKI er udbudsoperatør.

Organisering, roller og ansvar i indkøbsnetværket
De enkelte institutionssektorer har som udgangspunkt mulighed for at udpege op til 3 repræsentanter som arbejder med, eller har kendskab til indkøbsområdet. Alle institutionssektorer opfordres til at have mindst én repræsentant i Indkøbsnetværket, så kontakten til og repræsentationen af alle sektorer sikres.

Institutionsforeninger og/eller -sektorer indenfor nedenstående institutionssektorer har mulighed for at udpege medlemmer til Indkøbsnetværket.,
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse (BUVM), Gymnasier (BUVM), VUC og HF (BUVM), SOSU (BUVM), FGU-institutioner (BUVM), Erhvervsakademier (UFM), Professionshøjskoler (UFM), Kunstneriske institutioner (UFM), Maritime uddannelsesinstitutioner (UFM) samt Universiteter (UFM).

Indkøbsnetværket for selvejende institutioner mødes som udgangspunkt to gange årligt, hvor der afholdes èt efterårsmøde, hvor der planlægges aktiviteter for 1. halvår samt èt forårsmøde, hvor der planlægges aktiviteter for 2. halvår. På alle møder tilstræbes, at der afholdes inspirationsoplæg fra relevante interessenter vedr. aktuelle emner og temaer på indkøbsområdet, som er relevante for institutionerne.

Institutionsudpegede medlemmer:

 • Peter Lintrup, indkøbschef, KU
 • Mogens Toft, indkøbschef, AU
 • Kristian Kirkegaard Kornum, indkøbschef, CBS
 • Ib Thyge Christensen, indkøbschef, Københavns Professionshøjskole
 • Verner Becker, chefkonsulent, VIA University College
 • Nikolaj Sørensen, souschef, UC SYD
 • Anne-Mette Hummel Holm, Prorektor, Designskolen Kolding
 • Rebekka Arentoft, Facilitychef, Erhvervsakademi Aarhus
 • Dennis Schultz, Facility- og indkøbschef, Cph Buisness
 • Per Nielsen, Indkøbsansvarlig, Kea Københavns Erhvervsakademi
 • Claus Bye Jensen, IT-koordinator, Maskinmesterskolen I København (MSK)
 • Ditte Svarer Jørgensen, administrativ medarbejder, Marstal Navigationsskole
 • Lasse Granly, indkøbschef, Stenhus Gymnasium
 • Michelle Dahl Priess, Indkøbschef, Gymnasiefællesskabet
 • Camilla Maria Heidam Larsen, DEG
 • Charlotte Bentzen Sandberg, Aarhus HF & VUC
 • Carsten Theis, Økonomi- og driftschef, FGU Hovedstaden
 • Jesper Madsen, direktør for FGU Midt- og Østsjælland
 • Mads Hansen, Administrationschef, Randers HF & VUC

Ministerierne – UFM/BUVM (observatører)

 • Rasmus Hjort, fuldmægtig, Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
 • Kirstine Notlevsen, specialkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
 • Lars Münster, fuldmægtig, Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM)

Møder

Næste møde
Dato for nyt møde kommer snarest.