En IKA-certificering i offentlige bæredygtige indkøb

Offentlige myndigheder indkøber for cirka 380 milliarder kroner om året. Det er derfor en stor ”muskel”, som kan være med til at trække markedet i en mere bæredygtig retning. Det kan dog være udfordrende at implementere bæredygtighed i udbud, for hvordan findes viden om hvilke krav, der er rigtige at stille, eller hvordan udarbejdes krav eller evalueringsmodeller, der tager tilstrækkelig højde for bæredygtighed?

Dette er en certificering, der kommer hele vejen omkring det bæredygtige indkøb med fokus på ressourcer, miljø og klima.

Formålet er at klæde den offentlige indkøber (udbudskonsulenter, udbudsjurister, strategiske indkøbere, category manager og lignede roller) på med grundlæggende viden om bæredygtighed og værktøjer til at gå i gang med at begå sig med bæredygtige indkøb. Du kan endvidere bruge mange af værktøjerne til at højne dit generelle kompetenceniveau ifm. gennemførelse af anskaffelsesprocesser.

Undervisningsform
Undervisningen vil være en blanding af undervisning med case/workshopbaseret tilgang og en række oplægsholdere, der hver har gjort vigtige erfaringer med bæredygtige og/eller offentlige indkøb. Dine egne udfordringer vil blive inddraget, ligesom der skal forventes hjemmearbejde mellem undervisningsdagene.

Alt undervisning foregår fysisk, hvor der på modul 1 og 4 vil være netværksmiddag og overnatning i forbindelse med uddannelsen.

  • Fysisk fremmøde med middag og overnatning

Klima, miljø og bæredygtighed er begreber, vi ofte møder i vores hverdag, men som også favner vidt og er abstrakte. Dagen vil give deltagerne en koordineret forståelse af begreberne med det formål at omsætte tanker og visioner til handlinger.

Mål: Efter dagen har du kendskab til og overblik over den grundlæggende terminologi og begrebsverden og har dermed også et stillads for den resterende uddannelse, hvor vi udforsker og arbejder med begreberne. 

  • Fysisk fremmøde

Vi sætter de udbudsretlige rammer for inddragelse af bæredygtighed i udbud – både EU-udbud og udbud under tærskelværdi.

Mål: Du skal kunne anvende (tydeligt differentiere) udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, kravtyper, og anvendelsen af mærkning og certificeringer på simpelt niveau.

  • Fysisk kursusdag, enkelte oplæg transmitteres online

Vi går praktisk til værks og drøfter gennem cases og oplæg, hvordan bæredygtighed kan indarbejdes i udbudsgrundlaget og efterfølgende undergives en effektiv kontraktstyring.

Vi dykker ned i, hvordan mærkninger og certificeringer konkret anvendes i udbuddet. 

Mål: Deltagerne kan anvende leverandørs input til brug for udbuddet og tage begrundet stilling til anvendelse af CSR i kontraktgrundlaget og i opfølgningen på kontrakten. Deltagerne skal kunne anvende (udarbejde) konkrete krav eller klausuler til relevante ydelsesspecifikke elementer og skal kunne anvende mærker og certificeringer i relevante udbud, herunder taget begrundet stilling til ikke at anvende det.

  • Fysisk fremmøde med middag og overnatning

Bæredygtighed og cirkulære indkøb hænger unægtelig sammen og for indkøberen bør dette hænge naturligt sammen med livscyklusomkostninger (TCO – Total Cost of Ownership).

Vi kigger derfor nærmere på hvad der forstås ved livscyklus, herunder livscyklusomkostninger og hvordan disse kan beregnes og indgår i anskaffelsesprocessen.

Mål: Deltagerne skal kende til alle elementer (ikke tekniske elementer) ifm. beregning af TCO, anvende færdige TCO-beregningsskabeloner og kunne anvende (foretage) simple TCO beregninger på ”blankt” grundlag.

  • Fysisk fremmøde

Vi samler op på undervisningens moduler, herunder repetere noget af det svære stof og hører ”highlevel” oplæg fra hovedorganisationer, der har stor anpart i den grønne omstilling.

Mål: Du skal kunne koble oplægsholdernes indlæg til udbudspraksis. Du får en klarere forståelse for de enkelte elementer, herunder sammenhængen mellem elementerne.

PROGRAM FOR EFTERÅR 2024

IKA tager forbehold for programændringer.

Praktisk

MÅLGRUPPE
For offentlige indkøbere, der ønsker at videreudvikle sine kompetencer indenfor udbud og har behov for viden og værktøjer til at begå sig med bæredygtige indkøb. Det forudsættes at deltagerne har kendskab til udbudsreglerne og erfaring hermed i praksis. 

Der er max. plads til 22 deltagere.

TID
Modul 1: 03. september 2024 - med middag og overnatning
Modul 2: 04. september 2024
Modul 3: 01. oktober 2024
Modul 4: 30. oktober 2024 - med middag og overnatning
Modul 5: 31. oktober 2024

STED
Comwell H.C. Andersen Odense
Carl Bergs Gade 7
5000 Odense C

PRISER EKSKL. MOMS
Samlet medlemspris for alle 5 moduler: kr. 11.995,00 kr. ekskl. moms

Prisen er inkl. undervisning, materiale, overnatning, forplejning og certifikat.

AFMELDING
Afmelding uden beregning kan ske senest den 05. august 2024.

Efter afmeldingsfristen faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega overtage din plads.

MEDLEM
Er du ikke selv medlem af IKA, så er din organisation det højst sandsynligt. Kontakt ika@slet-dette.ika.dk, hvis du er i tvivl.
Du kan også læse mere om medlemskab og priser her.