Netværkets primære formål er, at italesætte brobygning imellem dig som leverandør og det offentlige. Brobygningen opnås ved erfaringsdeling og diskussion og i at give dig som leverandør gode råd, vejledning og retning i din berøring med det offentlige udbud og kontrakter.

Netværket skal yderligere skabe perspektivering med grobund i dine praktiske erfaring, så dialogen med det offentlige ikke kun har omdrejningspunkt om de udfordringer du møder som tilbudsgiver, men produktivt arbejder ind i budskaber og løsningsforslag, som kan videreformidles igennem IKA til de offentlige medlemmer.

Sekundært formål er at facilitere, at du får konkrete redskaber og svar på spørgsmål i forhold til: Tilbudsmaterialer, markedsdialoger, spørgsmål til ordregiver, ”How to approach”, ESPD, Certificeringer mm.

Netværket er for dig der er leverandør og som har et ønske om at opnå erfaring med offentlige udbud og de udfordringer, som du støder på i den offentlige udbudsproces. Det bliver et netværk baseret på tavshedspligt og tillid parterne imellem. Sparring og vidensdeling er nøgleordene.

Netværksmøderne vil blive bygget op om faglige indlæg fra NP advokater, der har til hensigt at klæde dig, som tilbudsgiver, bedre på i jeres kontakt med det offentlige og omvendt give leverandører mulighed for at komme med input til det offentlige.

Du vil som deltager i netværksmøderne ikke blive sat i en situation om at bidrage med mere end du har lyst til og ej heller tale om din egen forretnings strategier, priser mv. 

Program

Program for den 07. marts 2024:

Kl. 09.00: Kaffe og ”kom på plads”

Del 1: Leverandørens syn på det Offentlige
09.20: Velkomst v/NP advokater - herunder præsentation af Netværket samt deltagernes forventninger til netværket
09.50: Indlæg nr. 1 – Bliv Leverandør til det offentlige – genveje er en illusion!
10.20: Indlæg nr. 2 – En Leverandørs erfaringsdeling – råt for usødet
11.20: Pause
11.30: Workshop nr. 1 – Arbejde med og præsentation af netværksdeltagernes erfaring med det offentlige.
12.30: Frokost og netværke

Del 2: Det Offentliges syn på Leverandøren
13.15: Indlæg nr. 3 - Det Offentliges primære fokuspunkt – Leverandørens forståelse for kundeværdi
14.30: Kaffepause
14.45: Workshop nr. 2 – Arbejde med og præsentation af leverandørens Unique Selling Points baseret på Case
16.00: Program for næste netværksmøde

Der tages forbehold for ændringer i programmet

Praktisk

Læs retningslinjerne for deltagelse i Netværk for tilbudsgivere

Tid
Torsdag den 07. marts 2024
Tirsdag den 11. juni 2024
Onsdag den 02. oktober 2024

Møderne holdes i tidsrummet kl. 9-16

Sted
Workspace Campen
Viborgvej 159A
8210 Aarhus V

Målgruppe
Tilbudsgivere/leverandører der er medlem af IKA

Netværket henvender sig til leverandører, som har interesse i offentlige udbud enten som tilbudsgiver eller har en strategi om at blive leverandør til det offentlige.

Pris
IKA medlemmer: 2.995 kr. (Prisen er for tre møder i 2024)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding er bindende til alle møder

Afmelding
Er du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær.

MEDLEM
Er du ikke selv medlem af IKA, så er din organisation det højst sandsynligt. Kontakt ika@slet-dette.ika.dk, hvis du er i tvivl.
Du kan også læse mere om medlemskab og priser her.