Netværkets primære formål er, at italesætte brobygning imellem dig som leverandør og det offentlige. Brobygningen opnås ved erfaringsdeling og diskussion og i at give dig som leverandør gode råd, vejledning og retning i din berøring med det offentlige udbud og kontrakter.

Netværket skal yderligere skabe perspektivering med grobund i dine praktiske erfaring, så dialogen med det offentlige ikke kun har omdrejningspunkt om de udfordringer du møder som tilbudsgiver, men produktivt arbejder ind i budskaber og løsningsforslag, som kan videreformidles igennem IKA til de offentlige medlemmer.

Sekundært formål er at facilitere, at du får konkrete redskaber og svar på spørgsmål i forhold til: Tilbudsmaterialer, markedsdialoger, spørgsmål til ordregiver, ”How to approach”, ESPD, Certificeringer mm.

Netværket er for dig der er leverandør og som har et ønske om at opnå erfaring med offentlige udbud og de udfordringer, som du støder på i den offentlige udbudsproces. Det bliver et netværk baseret på tavshedspligt og tillid parterne imellem. Sparring og vidensdeling er nøgleordene.

Netværksmøderne vil blive bygget op om faglige indlæg fra NP advokater, der har til hensigt at klæde dig, som tilbudsgiver, bedre på i jeres kontakt med det offentlige og omvendt give leverandører mulighed for at komme med input til det offentlige.

Du vil som deltager i netværksmøderne ikke blive sat i en situation om at bidrage med mere end du har lyst til og ej heller tale om din egen forretnings strategier, priser mv. 

Praktisk

Læs retningslinjerne for deltagelse i Netværk for tilbudsgivere

Tid
Tirsdag den 11. juni 2024
Onsdag den 02. oktober 2024

Møderne holdes i tidsrummet kl. 9-16

Sted
Workspace Campen
Viborgvej 159A
8210 Aarhus V

Målgruppe
Tilbudsgivere/leverandører der er medlem af IKA

Netværket henvender sig til leverandører, som har interesse i offentlige udbud enten som tilbudsgiver eller har en strategi om at blive leverandør til det offentlige.

Pris
IKA medlemmer: 2.995 kr. (Prisen er for tre møder i 2024)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding er bindende til alle møder

Afmelding
Er du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær.

MEDLEM
Er du ikke selv medlem af IKA, så er din organisation det højst sandsynligt. Kontakt ika@slet-dette.ika.dk, hvis du er i tvivl.
Du kan også læse mere om medlemskab og priser her.