IKA er en forening af offentlige indkøbere, som blev stiftet i 1985, hvor en gruppe af kommunale indkøbere gennem nogen tid havde arbejdet med tanker omkring etablering af en tværfaglig forening, hvis væsentligste formål skulle være en nærmere kontakt og uddannelse mellem indkøbende personer i amts- og primærkommuner.

Foreningens formål er at øge interessen for indkøbsfunktionen, at højne den indkøbsfaglige standard og at bidrage til effektivisering af arbejdet i denne funktion inden for organisationer, der er ordregivere i henhold til EU’s udbudsdirektiv. Foreningen skal samtidig være interesseorganisation i forhold til det offentlige og offentlig retlige indkøbsområde.

IKA har medlemmer repræsenteret af alle kommuner i Danmark, alle regioner, selvejende institutioner, ministerielle institutioner, forsyningsselskaber, boligselskaber, statslige instanser. Alle der er udbudspligtige, kan blive medlem af IKA.

IKA driver også et leverandørnetværk for leverandører/tilbudsgivere til det offentlige.

IKA består i dag af en valgt bestyrelse og et fultidsansat sekretariat.

IKAS MISSION:

  • Vi har en klar stemme i den offentlige debat
  • Vi tilbyder den bedste platform for kompetenceudvikling
  • Vi videreudvikler i fællesskab fremtidens offentlige indkøb

IKAS VISION:

IKA er omdrejningspunktet for offentligt indkøb

  • Vi professionaliserer og sætter kursen for offentligt indkøb
  • Vi er det foretrukne sted for kompetenceudvikling

IKA - Foreningen af offentlige indkøbere - blev stiftet d. 17. januar 1985

Vedtægterne er lavet på den stiftende generalforsamling i Roskilde, d. 17. januar 1985.

Senest revideret på online generalforsamling den 01. marts 2022 og godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 01. april 2022.

Læs IKAs vedtægter