For at imødekomme et stigende behov for skabeloner til udbud med forhandling, har Skabelongruppen udarbejdet to skabeloner til begrænset udbud og udbud med forhandling. Skabelonerne er bygget op ud fra skabelonerne til offentlige udbud, således rammeaftale og kontrakt er enslydende.

OBS! Skabelonerne er delvist opdateret i henhold til de nye udbudsregler. De vil blive opdateret løbende.

Varer

UDBUD AF VARER
opdateret oktober 2023

BEGRÆNSET UDBUD OG UDBUD MED FORHANDLING - opdateret april 2023

Tjenesteydelser

UDBUD AF TJENESTEYDELSER
opdateret oktober 2023

BEGRÆNSET UDBUD OG UDBUD MED FORHANDLING - opdateret april 2023

Forslag til ændringer

Har du forslag til ændringer i en af skabelonerne, kan du udfylde formularen. Dit input sendes til IKAs skabelongruppe, som indarbejde det i skabelonen, hvis de finder det relevant.

Baggrund for oprettelse 
Både ordregivere og leverandører har behov for ensartede udbudsmaterialer, der gør udbudsprocessen nemmere at håndtere.

Målgruppe og mål
Skabelongruppens formål er at udarbejde og vedligeholde skabeloner for:

  • Offentligt EU -udbud af varer
  • Offentligt EU -udbud tjenesteydelser

for herigennem at give IKAs medlemmer de bedste muligheder for at gennemføre udbud i overensstemmelse med ovennævnte regler, sikre så høj et højt fagligt niveau af medlemmernes udbud og gøre udbudsmaterialet til IKA medlemmernes udbud genkendelige for leverandørerne.

Skabelon for offentligt udbud af varer

Skabelongruppen har i december 2018 færdiggjort en ny skabelon for offentligt udbud af varer efter udbudsloven. Denne skabelon er senest revideret juni 2019. En ny skabelon er sendt i høring i januar 2020.

Skabelon for offentligt udbud af tjenesteydelser

Skabelongruppen har i juni 2019 færdiggjort skabelonen for offentligt udbud af tjenesteydelser. En ny skabelon er sendt i høring i januar 2020.

SIDEN ER KUN FOR MEDLEMMER

Log ind, hvis du ønsker adgang til denne side

SIDEN ER KUN FOR MEDLEMMER

Log ind, hvis du ønsker adgang til denne side