IKAs vision er at være omdrejningspunktet for offentlige indkøb. Vi understøtter dialog, videndeling og innovation og er med til at bygge bro i samarbejdet mellem aktørerne i den offentlige sektor.

Under videndeling kan du finde inspiration, hente materialer og få et overblik over IKAs Tænketanke som du, som medlem, har mulighed for at deltage i.