Masterclass i Offentlige Indkøb er et tilbud til dig, der allerede har den grundlæggende udbudsjuridiske viden på plads, og som gerne vil udvikle din praksis som offentlig indkøber mod et mere strategisk og værdiskabende fokus. Med udgangspunkt i nobelprisvindende økonomisk teori og international forskning i kontraktstyring udvikler Masterclass i Offentlige Indkøb dine strategiske evner til at analysere og løse de udfordringer, du møder som offentlig indkøber.

Indhold

Masterclass i Offentlige Indkøb bygger oven på din viden om jura og udbudsregler og flytter fokus til offentlig værdiskabelse. Derved opnår  du et mere strategisk blik på offentlige indkøb og får konkrete redskaber til at udøve markedsledelse, designe incitamenter og udvikle  din kommercielle forståelse gennem praksisnær og casebaseret undervisning. Uddannelsen fokuserer bl.a. på følgende temaer:

  • Indkøb som offentlig værdiskabelse: Hvordan kan offentlige indkøb bruges strategisk til at skabe offentlig værdi?
  • Informationsproblemer: Hvorfor opstår informationsproblemer, og hvordan kan indkøbere arbejde strategisk under begrænset information?
  • Psykologien bag kontrakter: Hvorfor handler leverandører, som de gør, og hvad kan ordregiver gøre ved det?
  • Opbygning af relationer til leverandører, kommunikation og dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver igennem hele udbuds- og kontraktprocessen

Kurset er certificeret til 5 ECTS på masterniveau med en afsluttende skriftlig opgave (bestået/ikke-bestået) baseret på en case fra hver enkelt deltagers egen praksis. Alle deltagere, som gennemfører uddannelsen, modtager et kursusbevis som dokumentation.

Praktisk

Dato og sted
Uddannelsen afvikles over 5 hele dage fra kl. 9.00 – 16.30. Undervisningen gennemføres i mindre hold af max. 30 deltagere. Alt undervisning afvikles med fysisk fremmøde på Roskilde Universitet (ikke mulighed for online undervisning).

Kursusdage:

  • Kursusdag 1: Den 02. april 2024
  • Kursusdag 2: Den 16. april 2024
  • Kursusdag 3: Den 30. april 2024
  • Kursusdag 4: Den 14. maj 2024
  • Kursusdag 5: Den 28. maj 2024

I foråret 2024 optages deltagere fra statslige organisationer, offentlige indkøbscentraler, rådgivere mv. 
I foråret 2025 optages deltagere fra kommuner, regioner og lokalt ejede offentlige forsynings- og trafikselskaber.

Pris
Deltagergebyret for uddannelsen er 16.500 kroner.

Prisen omfatter undervisning, alle materialer og forplejning samt sparring med underviserne før, under og efter uddannelsen.

Hvem kan optages på uddannelsen?
Kurset henvender sig til indkøbskonsulenter, udbudskonsulenter, udbudsjurister, contract managers, indkøbs- og udbudschefer og lignende stillinger i den offentlige sektor.

Optagelseskravet er en gennemført bacheloruddannelse (inkl. professionsbachelor) og minimum 2 års erfaring som offentlig indkøber eller tilsvarende indkøbsfunktion.

Ansøgere, der ikke opfylder kriterierne, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have forudsætninger, der kan sidestilles hermed, kan søge om deltagelse i uddannelsen. Vurdering foretages af Roskilde Universitet.

Undervisere
Kurset undervises af to erfarne undervisere med mange års forskning i offentlige indkøb. Begge underviserne har undervist på masterniveau og har modtaget topevalueringer for deres tilrettelæggelse, formidling og praksisnære undervisning.

Ole Helby Petersen, Professor og leder af Center for Forskning i Offentlig-privat Samspil (COPS).
Lena Brogaard, Lektor og viceleder af Center for Forskning i Offentlig-privat Samspil (COPS).

Ansøgning
Ansøgning senest den 12. januar 2024.
Tilmelding er bindende, og fremmøde til de 5 undervisningsdage er obligatorisk.

Yderligere informationer
Spørgsmål til tilmelding, praktisk afvikling og kompetencevurdering: Kontakt Christine Zacho. E-mail: czacho@slet-dette.ruc.dk.   

Spørgsmål til kursets faglige indhold: Kontakt Professor Ole Helby Petersen. E-mail olehp@slet-dette.ruc.dk.