Bemærk at i 2023/2024 er Masterclass et begrænset forskningsprojekt. Selvejende/statslige indkøbere kan ikke deltage grundet forskningsdesignet.

Masterclass i Offentlige Indkøb er et tilbud til dig, der allerede har den grundlæggende udbudsjuridiske viden på plads, og som gerne vil udvikle din praksis som offentlig indkøber mod et mere strategisk og værdiskabende fokus. Med udgangspunkt i nobelprisvindende økonomisk teori og international forskning i kontraktstyring, tilbyder RUC/ og IKA en Masterclass i Offentlige Indkøb, som udvikler dine strategiske evner til at analysere og løse de udfordringer, du møder som offentlig indkøber.

Indhold
Masterclass i Offentlige Indkøb bygger oven på deltagernes viden om jura og udbudsregler og flytter fokus til offentlig værdiskabelse. Derved opnår deltagerne et mere strategisk blik på offentlige indkøb og får konkrete redskaber til at udøve markedsledelse, designe incitamenter og udvikle deres kommercielle forståelse gennem praksisnær og casebaseret undervisning. RUC har spurgt næsten 300 indkøbere om ønsker til uddannelsen, og på baggrund af dette vil uddannelsen bl.a. fokusere på følgende temaer:

 • Indkøb som offentlig værdiskabelse: Hvordan kan offentlige indkøb bruges strategisk til at skabe offentlig værdi, herunder skabe produktværdi, procesværdier og sociale værdier?
 • Informationsproblemer: Hvorfor opstår informationsproblemer, hvilke konsekvenser har de, og hvordan kan offentlige ordregivere arbejde strategisk under begrænset og assymetrisk information?
 • Markedsopbygning og kommerciel forståelse: Hvorfor handler leverandører, som de gør (incitamenter), og hvad kan ordregivere gøre ved det?
 • Opbygning af relationer til leverandører, kommunikation og dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver igennem hele udbuds- og kontraktprocessen

Kurset er certificeret til 5 ECTS på masterniveau med en afsluttende skriftlig opgave (bestået/ikke-bestået) baseret på en case fra hver enkelt deltagers egen praksis. Alle deltagere, som gennemfører uddannelsen, modtager et kursusbevis som dokumentation.

Undervisere
Kurset undervises af to erfarne undervisere med mange års forskning i offentlige indkøb og udbud. Begge underviserne har undervist på masterniveau og har modtaget topevalueringer for deres tilrettelæggelse, formidling og praksisnære undervisning.
Ole Helby Petersen, Professor og leder af Center for Forskning i Offentlig-privat Samspil (COPS).
Lena Brogaard, Lektor og viceleder af Center for Forskning i Offentlig-privat Samspil (COPS).

 

Praktisk

Dato og sted
På grund af overvældende interessse udbyder RUC masterclassen ad to omgange. Blandt alle tilmeldte vil 50% af deltagerne tilbydes undervisning i efteråret 2023, mens de øvrige 50% vil modtage undervisningen i efteråret 2024. Tidspunktet for undervisning afgøres ved lodtrækning.

Uddannelsen afvikles over 5 hele dage i perioden uge 38 til uge 48, 2023, og gennemføres i mindre hold af max. 30 deltagere. For alle hold vil de tre første kursusdage blive afholdt som enkeltstående dage, mens de sidste to dage afvikles sammenhængende med overnatning, casearbejde og netværk.

Kursusdage:

 • Kursusdag 1: Kl. 9.00 – 16.00 (uge 38 eller 39)
 • Kursusdag 2: Kl. 9.00 – 16.00 (uge 40 eller 41)
 • Kursusdag 3: Kl. 9.00 – 16.00 (uge 43 eller 44)
 • Kursusdag 4 og 5: Kl. 9.00 – 16.00 (to sammenhængende dage i uge 45, 46, 47 eller 48)

Der er efterårsferie i uge 42. Kurset vil blive udbudt i både Øst- og Vestdanmark. Alle undervisningsgange afvikles med fysisk fremmøde.

Pris
Kurset er gratis at deltage i. Deltagerne modtager gratis undervisning, materialer, videoer og individuel sparring med underviserne. Frokost samt kaffe og kage er også inkluderet.

Deltagerne skal selv betale for transport til/fra undervisningen samt overnatning på et hotel mellem kursusdag 4 og 5 (udgift ca. 1.500 kr. inkl. middag og morgenmad).

Hvem kan deltage på kurset?
Forskningsprojektet henvender sig til kun kommuner, regioner, kommunale forsyningsvirksomheder. Statslige og selvejende er ikke omfattet af forskningsprojektet, som følge af forskningsdesignet. Spørgsmål dertil rettes til RUC, olehp@ruc.dk
Deltagere skal have minimum 2 års erfaring som offentlig indkøber og have gennemført en af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant professionsbachelor eller tilsvarende
 • Relevant diplomuddannelse fx i offentlig forvaltning og en samlet videregående uddannelseslængde på min. 2½ år

Ansøgere, der ikke opfylder kriterierne, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have forudsætninger, der kan sidestilles hermed, kan søge om deltagelse i uddannelsen. Vurdering foretages af Roskilde Universitet.

Tilmelding
Tilmelding senest den 29. maj kl. 12.00 gennem dette link: https://form.ruc.dk/ise-masterclass-i-offentlige-indkoeb/
Tilmelding er bindende, og fremmøde til de 5 undervisningsdage er obligatorisk.

Yderligere informationer
Kurset indgår i et forskningsprojekt om offentlige indkøb, som er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. Kurset udbydes i et samarbejde mellem Roskilde Universitet og IKA – Foreningen af Offentlige Indkøbere.

Spørgsmål til tilmelding, praktisk afvikling og kompetencevurdering: Kontakt Helle Rønne Warburg. E-mail: hellerw@ruc.dk.
Spørgsmål til kursets faglige indhold: Kontakt Professor Ole Helby Petersen. E-mail olehp@ruc.dk.