Som medlem af IKA er du en del af en forening med over 30 års erfaring indenfor offentligt indkøb. IKAs vigtigste formål er at repræsentere alle praktikere inden for offentligt indkøb, og via IKA kan du finde hovedparten af offentlige udbydere.

IKA driver også et leverandørnetværk for leverandører til det offentlige, som giver mulighed for netværk og en dialog med offentlige ansatte og andre leverandører/tilbudsgivere.

Se medlemslisten, hvor du kan søge efter navn, titel, firma og geografi.
Du kan deltage i vores aktiviteter, hvor du som medlem af IKA selvfølgelig deltager til specialpris.

Du er som medlem af IKA med til at skabe foreningen, og DU har en stemme, som vi lytter til.

IKA skaber platformen for at udveksle viden og skabe dialog

IKA er omdrejningspunktet og katalysator for vidensdeling mellem foreningens medlemmer, blandt andet via arrangementer, netværk og elektroniske medier.
IKA består af offentlige indkøbere og et netværk for leverandører. Dermed skaber og understøtter IKA dialogen mellem offentlige indkøbere og leverandører
 

IKA er med til at sætte kursen for offentligt indkøb

IKA bruger aktivt sin indflydelse gennem deltagelse i høringer, udvalgsarbejde og netværk.
IKA laver Danmarks skabeloner til udbud.
IKA har et stærkt samarbejde med andre toneangivende organisationer inden for offentligt indkøb.
IKAs medlemmer udvikler i fællesskab offentligt indkøb

IKA er den bedste udbyder af kurser og uddannelser inden for offentligt indkøb

IKA øger vidensniveauet igennem den ideelle kombination af ekspertviden og praktikervinklen
Indholdet på kurser og uddannelse defineres ud fra medlemmernes behov og medlemmerne kan komme med input til såvel kurser som arrangementer
IKA tilbyder de bedste højaktuelle kurser og arrangementer til favorable priser