IKA afholder dagskurser i samarbejde med de førende undervisere på indkøb- og udbudsområdet.

Herunder kan du se en oversigt over kommende kurser.

IKA Ændrede udbudsregler

Vi ser tilbage på det forgangne halve år siden reglernes ikrafttræden – nyskabelserne, konsekvenserne for udbudspraktikeren og forventninger til 2023.

For: Offentlige ordregivere og tilbudsgivere
Hvor: Online

IKA Udbud for forsyningsvirksomheder

Vi stiller skarpt på forskellene (og lighederne) mellem udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbud efter udbudsloven. Målet med seancen er at italesætte de væsentligste forskelle mellem regelsættene, så dig der navigerer i...

For: Offentlige ordregivere og tilbudsgivere
Hvor: Online

IKA Rundt om udbud

Har du behov for at kende til indkøbs- og udbudsarbejdet samt forstå begreber og processer uden at skulle dykke ned i paragraffer, så er intromodulet her, at du bliver klædt på.

For: Offentlige ordregivere
Hvor: Odense