Arbejder du med udbud og indkøb i en organisation der er underlagt forsyningsdirektivet?

IKA og SKI Netværksdage har til formål at skabe et fælles forum, hvor offentlige forsyningsselskaber kan vidensdele. IKA og SKI ønsker at bidrage til at styrke forsyningssektoren, styrke vidensdelingen på tværs og forsat hjælpe med at professionalisere det offentlige indkøb og fællesskabet.

Hvem er vi?
IKA er foreningen af offentlige indkøbere. Et centralt vidensdelingscenter for alle, der arbejder med udbud og indkøb til offentlige, statslige og selvejende instanser. Herunder også forsyningssektoren. Ca. 900 ordregivere og tilbudsgivere er allerede medlem af IKA.

SKIs formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb.

Hvert år køber den offentlige sektor ind for ca. 380 mia. kr. hos private virksomheder.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er sat i verden for at hjælpe det offentlige med at spare penge på netop indkøb.

SKI arbejder for bæredygtige og grønne indkøb i vores aftaler og arbejder for at imødekomme FN’s Verdensmål, hvor dette er muligt.

Praktisk

Vi fastsætter ny mødedato snarest muligt.