IKAs Generalforsamling afholdes onsdag den 20. marts 2024 kl. 16.45 i forbindelse med IKA Indkøbsjura på ODEON i Odense.

Tilmelding
Er du tilmeldt IKA Indkøbsjura 2024, er du automatisk tilmeldt Generalforsamlingen. Deltager du ikke i IKA Indkøbsjura, kan du tilmelde dig Generalforsamlingen ved at sende en mail til ika@slet-dette.ika.dk.

Stemmeret
Du modtager invitationen, da du er medlem af IKA. Kun IKA medlemmer har stemmeret på IKA Generalforsamling. Er du forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, og vil viderebringe din stemmeret til din kollega, kan du overdrage dit medlemskab ved at sende en mail til ika@slet-dette.ika.dk senest den 05. marts 2024.

Indkomne forslag
Indkomne forslag til Generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde på ika@slet-dette.ika.dk senest den 05. marts 2024.

Regnskab og budget
Regnskab 2023 og Budget 2024 kan ses på ika.dk fra den 12. marts 2024. Du skal være logget ind for at se dokumenterne.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning for 2023

 3. Forelæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab for 2023

 4. Forslag til budgetramme for 2024 fremlægges til godkendelse

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af:
  a)Formand Jesper Langkjær, Fællesindkøb Midt - Ikke på valg
  b)Økonomiansvarlig; Lotte Bonde, Forsyningsservice A/S - Genopstiller
  c)Øvrige bestyrelsesmedlemmer;
  Per Fogh Mikkelsen, Rybners- Genopstiller
  Pia Ziegler, Københavns Kommune - Genopstiller
  Stine Mikkelsen, Esbjerg Kommune - Genopstiller

 7. Eventuelt

Hvis du har et IKA Medlemskab (offentlige medlemmer), kan du se dokumenterne fra Generalforsamlingen. Husk at logge ind.