IKA Generalforsamling 2023 afholdes den 29. marts kl. 16.00 på Radisson Blu i Aarhus i forbindelse med IKA Indkøbsjura 2023 på Radisson Blu i Aarhus.

Stemmeret
Kun IKA medlemmer har stemmeret på IKA Generalforsamling. Er du forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, og vil viderebringe din stemmeret til din kollega, kan du overdrage dit medlemskab ved at sende en mail til ika@slet-dette.ika.dk senest den 17. marts 2023.

Tilmelding
Er du tilmeldt IKA Indkøbsjura, er du automatisk tilmeldt Generalforsamlingen. Deltager du ikke i IKA Indkøbsjura, kan du tilmelde dig Generalforsamlingen ved at sende en mail til ika@slet-dette.ika.dk.

Indkomne forslag
Indkomne forslag til Generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde på ika@slet-dette.ika.dk senest den 14. marts 2023.

Regnskab og budget
Regnskab 2022 og Budget 2023 kan ses på ika.dk fra den 22. marts 2023. Du skal være logget ind for at se dokumenterne.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for 2022
 3. Forelæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab for 2022
 4. Forslag til budgetramme for 2023 fremlægges til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af:
  a) Formand Jesper Langkjær, Fællesindkøb Midt - Genopstiller
  b) Økonomiansvarlig; Lotte Bonde, Forsyningsservice A/S - Ikke på valg
  c) Øvrige bestyrelsesmedlemmer;
  Casper Hilligsøe Heinig, Rigspolitiet - Genopstiller
  Mogens Toft, Aarhus Universitet - Genopstiller
  Susanne Hundebøll Nielsen, Region Midt - Genopstiller
 7. Eventuelt

Hvis du har et IKA Medlemskab (offentlige medlemmer), kan du se dokumenterne fra Generalforsamlingen. Husk at logge ind.