Har du brug for faglig opkvalificering, inspiration eller netværk?
Her ser du alle IKAs kommende kurser, konferencer, netværksmøder og bestyrelsens interne møder.

I menuen til højre har du mulighed for at lave en sortering af IKAs arrangementer for at få et hurtigere og bedre overblik.

IKA Ændrede udbudsregler

Vi ser tilbage på det forgangne halve år siden reglernes ikrafttræden – nyskabelserne, konsekvenserne for udbudspraktikeren og forventninger til 2023.

For: Offentlige ordregivere og tilbudsgivere
Hvor: Online

IKA Udbudsjura 2022

Glæd dig til årets Udbudsjura, hvor vi sætter fokus på "Verden i forandring - sådan fremtidssikrer du dit udbud"

For: Offentlige ordregivere og tilbudsgivere
Hvor: Middelfart

IKA og SKI: Netværksdag for forsyningssektoren

Vær' med, når vi zoomer ind på de bæredygtige indkøb og hvordan vi har ændret praksis, når vi taler bæredygtighed. Hvilke greb har vi i værktøjskassen og hvordan kan vi anvende inspiration fra andre til egen praksis?

For: Offentlige ordregivere
Hvor: Middelfart

IKA Udbud for forsyningsvirksomheder

Vi stiller skarpt på forskellene (og lighederne) mellem udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbud efter udbudsloven. Målet med seancen er at italesætte de væsentligste forskelle mellem regelsættene, så dig der navigerer i...

For: Offentlige ordregivere og tilbudsgivere
Hvor: Online

IKA College, modul 1 (08.-09. marts)

IKA College er en grundcertificering i offentligt indkøb, som giver dig eller dine medarbejdere indsigt i udbudsprocessen fra start til slut.

For: Offentlige ordregivere
Hvor: Børkop

IKA College, modul 2 (22.-23. marts)

IKA College er en grundcertificering i offentligt indkøb, som giver dig eller dine medarbejdere indsigt i udbudsprocessen fra start til slut.

For: Offentlige ordregivere
Hvor: Børkop

Møde i IKA Tænketank: Dialoggruppen

IKA Dialoggruppen afholder møde den 28. marts 2023 hos Abena i Aabenraa. Temaet for mødet er beregning og brug af Livscyklusanalyser.

For: Medlemmer af Tænketanken
Hvor: Aabenraa

IKA College, modul 3 (19.-20. april)

IKA College er en grundcertificering i offentligt indkøb, som giver dig eller dine medarbejdere indsigt i udbudsprocessen fra start til slut.

For: Offentlige ordregivere
Hvor: Børkop

IKA Rundt om udbud

Har du behov for at kende til indkøbs- og udbudsarbejdet samt forstå begreber og processer uden at skulle dykke ned i paragraffer, så er intromodulet her, at du bliver klædt på.

For: Offentlige ordregivere
Hvor: Odense

Møde i IKA Tænketank: Dialoggruppen

IKA Dialoggruppen afholder møde den 15. juni 2023 hos Rigspolitiet i København V.

For: Medlemmer af Tænketanken
Hvor: København V