Contract Management er en forholdsvis ny og selvstændig funktion i det offentlige og der er store forskelle på, hvordan denne opgave er organiseret i de forskellige organisationer.

Målet med tænketanken er, at du som medlem kan styrke funktionen som Contract Manager i egen organisation via videndeling inden for området. Kontrakthåndteringen i det offentlige styrkes herigennem og bidrager til et optimalt samarbejde med leverandørerne.

Formål
Formålet med Contract Management-tænketanken er at skabe et netværk for dem, der har dette som arbejdsområde. Aktuelle emner og problemstillinger kan drøftes med kolleger i lignende stillinger og dermed være med til at kvalificere de aktiviteter, der ligger i funktionen.

Tænketankens fokus vil tage afsæt i Contract Management-funktionens opgaver samtidig med, at der er store berøringsflader med andre tænketanke, f.eks. Controllernetværket og Netværket for E-handel.

Målgruppe
Kontraktstyrere/Contract Managers m.fl.

Medlemmerne skal være offentlige ordregivere og arbejde med indgåelse og styring af kontrakter.

Gruppen er ikke åben for leverandører.

Rammerne for gruppen
Der afholdes ca. 3 møder årligt.

Møderne holdes et centralt sted i Danmark.

Der arbejdes ud fra en bruttoliste over mulige emner/temaer indenfor kontraktstyring, som gruppen vil behandle på møderne. Til at understøtte temaerne kan der også planlægges virksomhedsbesøg eller indlæg af indbudte foredragsholdere, f.eks. private leverandører.