Beskrivelse

IKA har taget initiativ til et indkøbscontrollernetværk og netværket afholder møde ca. 2 gange om året. Netværksgruppen er for controllere, som ønsker at skabe et netværk, hvor der er mulighed for at sparre og erfaringsudveksle omkring de udfordringer, controllere har i hverdagen.

Netværkets fokus vil være omkring ledelsesrapportering, datakategorisering, besparelsesopgørelse, opfølgning på compliance og målstyring. Målet med netværket er at skabe videndeling og samhørighed samt have fingeren på pulsen. Det handler også om at opnå indsigt og udsigt, der kan udvikle dig som controller. 

Kan du se værdien i at udveksle erfaringer og få inspiration fra andre controllere, der har opgaver og udfordringer som dig, og er du villig til at engagere dig? Så send en mail og kom på maillisten: IKA Sekretariatet, Loni Strandby Pedersen, loni@slet-dette.ika.dk.

Formål

IKA ønsker at understøtte et controllernetværk, hvor offentlige indkøbscontrollere kan erfaringsudveksle og sparre med hinanden

Netværkets fokus vil være omkring ledelsesrapportering, datakategorisering, besparelsesopgørelse, opfølgning på compliance og målstyring.

Målgruppe

IKA-medlemmer med ansvar for controlling.

Rammerne for gruppen

Netværksgruppen er for controllere, som ønsker at skabe et netværk, hvor der er mulighed for at sparre og erfaringsudveksle omkring de udfordringer, controllere har i hverdagen.

Frekvens for møder aftales løbende internt i gruppen.

Der foreslås en dynamisk tilgang, hvor netværket bæres af interesseområder. Hvis der er nok deltager, deles netværket i et øst- og vest-netværk.

Det er netværket selv, der har ansvaret for at tilrettelægge mødernes indhold i overensstemmelse med netværkets ønsker og sekretariatet.