FORMÅL:

IKA Tænketanken Kaffe er etableret med det udgangspunkt at etablere en arbejdsgruppe, hvis fokus er at udarbejde branchespecifikke vejledninger og tilbudslister.

Et andet formål med tænketanken er at skabe et rum, hvor ordregivere og tilbudsgivere imellem kan søge viden og opdatering på markedet og lige nu især på hvor markedet for kaffe befinder sig ift. bæredygtighed.

Der vil løbende på møderne etableres temaer med fokusområder og i første omgang på bæredygtighed.

Formålet med vejledningerne vil være at udarbejde et fælles grundlag for branchen, til at efterspørge sammenlignelige krav til bæredygtighed.

Der vil blive udarbejdet eksempler på hvad ordregivere kan skrive i udbudsmateriale for at sikre lige konkurrence og for at give flest mulige leverandører mulighed for at byde på udbuddet. Gruppen arbejder med hvilke vægtning og krav, der kan stilles så leverandørerne kan byde på udbuddene.

Gruppens formål vil også være at sikre målbart materiale - med henblik på at skabe lige og objektiv konkurrence i udbuddene.

Formålet med vejledningerne er at give en hjælpende hånd til ordregivere og tilbudsgivere, til at få et overblik over produkterne på markedet. At opstille sammenlignelige branche parametre for måling af bæredygtighed - hvordan kan der arbejdes med miljømærkerne/certificeringer i udbud af kaffe

Formålet med arbejdet er at brede viden til IKAs øvrige medlemmer der arbejder med udbud på kaffe - Disse publikationer skal deles i IKA Videnbank for bæredygtige indkøb.

Gruppen dækker kaffe, te, tilbehør, maskiner og service

RAMMERNE:

Der afholdes kvartalsvise fysiske arbejdsmøder indtil materialet er opdateret.

Møderne afholdes med skiftende geografisk lokation og besøg hos leverandører.

Når materialet er opdateret, afholdes møder efter behov med henblik på vedligeholdelse.