Tema: Kontraktændring

IKA Udbudsjura 2020 holdes i år som en online konference. Dagen indledes først med en traditionel gennemgang af relevante regler og praksis relateret til efterfølgende ændringer af kontrakter, men med fokus på nyeste praksis.

I år er de praktiske cases bygget op omkring et online processpil, hvor I dyster mod hinanden i grupper.

Deltagerne og oplægsholderne bliver opdelt i 3 grupper på dagen:

  • klageren,
  • den indklagede ordregiver,
  • og Klagenævnet for Udbud

Forud for dagen forbereder hver gruppe sig på processpillet på grundlag af hændelsesforløbet og ”klientens/kunden” opfattelser: Klageren forbereder den retlige argumentation til støtte for, at der er handlet i strid med udbudsreglerne. Den indklagede ordregiver forbereder tilsvarende, men med modsat fortegn.

”Klagenævnet for Udbud” afgiver på det grundlag en stemme hver forud for processpillet: I strid med eller ikke i strid med udbudsreglerne for hvert enkelt klagepunkt. Stemmen skal senere bruges til at finde en vinder mellem klager og den indklagede ordregiver.

Herefter fører parterne klagesagen for klagenævnet. Klagerne lægger ud med at fremføre synspunkter til støtte for overtrædelsespåstandene. De indklagede får herefter mulighed for at modargumentere. Der lægges korte tænkepauser ind til hver part mellem de to første runder. Proceduren afsluttes med to korte indlæg fra hver part uden pauser.

Herefter trækker klagenævnet sig tilbage og voterer om resultatet.

Klagesagen afsluttes med en kendelsesafsigelse: Hvert ”klagenævnsmedlem” afgiver en stemme på sit resultat og får mulighed for at tilkendegive, hvad den enkelte har lagt vægt på (hvis man har mod på det).

Vinderen er den af parterne, som flytter flest klagenævnsmedlemmer på sin side set i forhold til den første stemme.

Der skal påregnes 1-1,5 times forberedelse af case materiale inden konferencen.

Program

09.30

Velkomst & indledning

09.40

Efterfølgende ændringer i aftaler

Undervisning

10.50

Pause

11.00

Intro til processpil

11.15

Individuel holdforberedelse

12.00

Frokost

12.30

Processpil: Klagerne fremfører synspunkter

12.40

Processpil: De indklagede forbereder i separat rum

12.50

Processpil: De indklagede fremfører synspunkter

13.00

Processpil: Klagenævnet voterer

13:20Processpil: Kendelse, kåring og afrunding 

13.30

Tak for i dag

Praktisk


Tid

Nye datoer kommer snarest

StedOnline via Zoom
MålgruppeOffentlige
Pris

IKA medlemmer: 299 kr.
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.