Certificering i offentlig indkøb

IKA College er en certificeret uddannelse udviklet af erfarne offentlige indkøbschefer. Det er en uddannelse, der klæder dig på til den praktiske udførsel og juridiske håndtering af en udbudsproces.

Du får formålstjenlige, værdifulde og ikke mindst anvendelige faglige værktøjer, som du kan bruge i din hverdag. Derudover kan nævnes, at du har mulighed for at få et netværk af kollegaer, som du kan bruge til sparring i din hverdag som udbudskonsulent.

IKA College er tilrettelagt med henblik på at give overblik over udbudsprocessen og skabe forståelse for hele procesforløbet, som involverer mange forskellige parter både i egen organisation såvel som leverandører. 

En af de største forcer ved certificeringen er, at modulerne er udviklet i samarbejde med Partner Søren Hvilsted, Tolstrup & Hvilsted og Partner, Martin Stæhr, Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann.

Kombinationen af en tidligere offentlig indkøbschef, nu partner i eget konsulenthus, og en advokat gør, at IKA College er en praktisk og virkelighedsnær uddannelse med certificering.

IKA College er en uddannelse med store fordele for såvel deltagere som arbejdsgivere. Som deltager får du dokumentation for dine faglige kompetencer med et certifikat, og som arbejdsgiver har du med IKA College et parameter for dine medarbejders faglige kompetencer, og dermed sikre et højt fagligt niveau i indkøbsafdelingen. 

Formål:
Modul 1 giver dig en indsigt i offentligt indkøb i praksis, hele foranalyse- og markedsanalyse-processen. Hvilke aktører og interessenter er der i offentligt indkøb, sammenhængen mellem strategi, politik og udbudsplan.

Temaer på modul 1:

 • Introduktion til offentligt indkøb
 • Udbudsmodellen præsenteres
 • Udbudsretlige forpligtelser
 • Styringsdokumenter
 • Foranalyse og udbudspligt
 • Markedsanalyse/-interaktion
 • Planlægning og tilrettelæggelse af udbuddet

Hent program

Formål:
Modul 2 giver dig en indsigt i udarbejdelse af udbudsmateriale, arbejde med brugergrupper og værktøjer til personlig gennemslagskraft.

Temaer på modul 2:

 • Udbudsproces og udbudsmateriale
 • Brugergruppearbejdet
 • Kravspecifikation
 • Igangsættelse af udbud og tilbudsfase
 • Modtagelse af ansøgninger og tilbud
 • Evaluering – identifikation af vinder af udbuddet

Hent program

Formål:
Modul 3 giver dig en indsigt i kontraktarbejde, implementering, salg af aftalerne, compliance, forståelse af markedet og interne behov.

Temaer på modul 3:

 • Tildeling og det efterfølgende forløb
 • Udbud med forhandling
 • Det samlede udbudsgrundlag
 • Rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer
 • Kontrakter
 • Ændringer og udvidelser af igangværende kontrakter
 • Driftsfasen

Hent program

IKA tager forbehold for ændringer.

Praktisk

Målgruppe

IKA College favner bredt: Kommuner, regioner, forsyningsvirksomheder, boligselskaber, selvejende, ministerielle og statslige institutioner. Alle, der er udbudspligtige, kan blive certificeret på IKA College.

Certificeringen henvender sig til nyansatte i indkøbsafdelingen og praktikere, som gerne vil have en certificering på deres kompetencer. Som cand.merc.jur. eller jurist vil du også kunne drage fordel af certificeringen, da du opnår praktisk tilgang til håndtering af udbudsprocessen.

Afholdes

Forår 2022:
Modul 1: 26-27. april
Modul 2: 10.-11. maj
Modul 3. 15-16. juni

Efterår 2022:
Modul 1: 03.-04. november
Modul 2: 14.-15. november
Modul 3: 30. november-01. december

Sted

Comwell Kellers Park
H.O. Wildenskovsvej 28
7080 Børkop

UnderviserePartner Søren Hvilsted, Tolstrup & Hvilsted
Partner, Martin Stæhr, Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann
Priser ekskl. moms

Samlet medlemspris for alle tre moduler: 15.000,00 kr.

Prisen er inkl. undervisning, materiale, overnatning, forplejning og certifikat.

AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden den 05 april 2022 for forårsmodulet 2022 og inden den 13. oktober 2022 for efterårsmodulet 2022. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega overtage din plads.