IKAs Generalforsamling 2021 blev afholdt den 3. marts 2021 kl. 10.30.

Referat fra Generalforsamlingen sendes til alle medlemmer og gøres tilgængeligt her på siden snarest muligt.

Tillykke til de nye og genvalgte bestyrelsesmedlemmer. Den nye bestyrelsessammensætning er:

Jesper Langkjær, formand
Lotte Bonde, økonomiansvarlig
Casper H. Heinig, bestyrelsesmedlem
Mogens Toft, bestyrelesmedlem
Per Fogh Mikkelsen, bestyrelsesmedlem
Stine Rahr, bestyrelsesmedlem
Susanne H. Nielsen, bestyrelsesmedlem
Pia Ziegler, suppleant

Hvis du har et A- eller B-medlemskab (offentlige medlemmer), kan du se dokumenterne fra Generalforsamlingen. Husk at logge ind.