Baggrund for oprettelse
IKA er foreningen for alle offentlige indkøbere og arbejder ud fra mantraet ”Viden er noget vi deler”. IKA ønsker at understøtte arbejdet i indkøbsfællesskaberne ved at skabe rammerne for vidensdeling på tværs af fællesskaberne, regionalt, kommunalt og statsligt herunder også selvejende, forsyning og boligselskaber.

IKAs Udvalg for Indkøbsfælleskaber er nedsat for at styrke indkøbsfællesskaberne, styrke videndelingen på tværs og forsat hjælpe med at professionalisere indkøbsafdelingerne og fællesskaberne.

IKAs vision er at være knudepunktet for offentligt indkøb og ser det derfor som en opgave at understøtte udviklingen og arbejdsdelingen i de tværgående samarbejder.

Målgruppe
Alle indkøbsfællesskaber, regionalt, kommunalt og statsligt herunder også selvejende, forsyning og boligselskaber.

Arbejdsområder
IKAs Udvalg for indkøbsfællesskaber har som arbejdsområde at identificere best practice og facilitere videndelingen på tværs af fællesskaberne herunder,

  • Udbud
  • E-handel
  • Systemanvendelse
  • Kontraktstyring
  • Organisering
  • Organisations forandring
  • Samarbejder

Beslutninger
Alle beslutninger gennemgås som orienteringspunkter til bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt en accept af et samarbejde, herunder at en aktivitet vil medføre en økonomisk omkostning udenfor de allerede afsatte rammer eller arbejdsopgaver til sekretariatet, skal endelig beslutning forelægges til behandling i bestyrelsen.
Behandling af sager kan ske i henhold til Forretningsordenen.

Bilag:

KLs økonomiaftale

KLs indkøbsstrategi

Regionernes økonomiaftale, punkt 8.