Formål

Formålet med gruppens arbejde er bl.a. erfaringsudveksling, at fremme e-handel og NemHandel, at drøfte aktuelle emner / udfordringer samt at finde og kommunikere fælles løsninger.
Desuden er håndtering og forståelse af felter i UBL'en samt at påvirke brugen og udviklingen af UBL-standarden fokusområder.

I forhold til e-handel og NemHandel er det overordnede mål at påvirke den "tekniske" udviklingen i en retning, der efterfølgende giver mulighed for forretningsmæssig optimering og effektivisering for alle parter.

Gruppen er bredt repræsenteret af vareleverandører, systemleverandører, MySupply, GS1, SKI, Regionerne og Kommunerne. Gruppen mødes 2 gange om året (eller efter behov).

Gruppen har haft til opgave at udarbejde en tjekliste med fokuspunkter til brug i forbindelse med udbud på  e-handelssystemer. Tjeklisten indeholder oplysninger om vitale punkter / emner, der kan / bør tages stilling til i forbindelse med en udbudsproces på e-handelssystemer. Se listen under Dokumenter.

BEMÆRK! Materialerne er vejledende skabeloner / tjeklister, der skal tilpasses de enkelte udbud.

IKA fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til evt. fejl eller ændret retspraksis, der kan få betydning for "best practise".