For at imødekomme et stigende behov for skabeloner til udbud med forhandling, har Skabelongruppen nu udarbejdet to nye skabeloner til begrænset udbud og udbud med forhandling. Skabelonerne er bygget op ud fra skabelonerne til offentlige udbud, således rammeaftale og kontrakt er enslydende.

De nye skabeloner ”Vareskabelon - begrænset udbud og udbud med forhandling” og ”Tjenesteydelsesskabelon - begrænset udbud og udbud med forhandling”, sendes i høring hos IKAs medlemmer. Vi vil derfor opfordre jer til at indsende jeres eventuelle forslag og ønsker til ændringer til os.

Brug venligst nedenstående skema til afgivelse af jeres bemærkninger. Angiv hvad jeres bemærkning vedrører og beskriv problem og jeres forslag til ændring. Fristen for indsendelse til ika@slet-dette.ika.dk er fredag 31.januar 2020.

Udkast - Vareskabelon, udbud med forhandling

Udkast - Tjenesteydelsesskabelon, udbud med forhandling

Evalueringsskema - Vareskabelon

Evalueringsskema - Tjenesteydelsesskabelon

IKAs skabelongruppe har stået for udarbejdelsen og opdateringen af skabelonerne for offentligt udbud af varer samt for offentligt udbud af tjenesteydelser. Skabelonerne har været i offentlig høring, ligesom der har været dialog med DI mhp. at få udarbejdet de bedst mulige skabeloner.

Skabelonerne revideres løbende efter behov.

Skabelon for offentligt udbud af varer

Skabelongruppen har i december 2018 færdiggjort en ny skabelon for offentligt udbud af varer efter udbudsloven. Denne skabelon er senest revideret juni 2019.

Skabelon for offentligt udbud af tjenesteydelser
Skabelongruppen har i juni 2019 færdiggjort skabelonen for offentligt udbud af tjenesteydelser.