IKAs skabelongruppe har stået for udarbejdelsen og opdateringen af skabelonerne for offentligt udbud af varer samt for offentligt udbud af tjenesteydelser.

 

Skabelon for offentligt udbud af varer

Skabelongruppen har i april 2015 færdiggjort en ny skabelon for offentligt udbud af varer efter EU – udbudsdirektivet.

Skabelonen er i april 2016 tilrettet på baggrund af udbudsloven og på baggrund af det elektroniske ESPD. Der er foretaget konsekvensrettelser i skabelonen i august 2016 på baggrund af tjenesteydelsesskabelonen.

Skabelon for offentligt udbud af tjenesteydelser
Skabelongruppen har i april 2016 færdiggjort skabelonen for offentligt udbud af tjenesteydelser efter udbudsloven og efter høring af skabelonen er den offentliggjort i august 2016.