IKAs skabelongruppe har stået for udarbejdelsen og opdateringen af skabelonerne for offentligt udbud af varer samt for offentligt udbud af tjenesteydelser. Skabelonerne har været i offentlig høring, ligesom der har været dialog med DI mhp. at få udarbejdet de bedst mulige skabeloner.

Skabelonerne revideres løbende efter behov.

Skabelon for offentligt udbud af vare

Skabelongruppen har i december 2018 færdiggjort en ny skabelon for offentligt udbud af varer efter udbudsloven. Denne skabelon er senest revideret juni 2019.

Skabelon for offentligt udbud af tjenesteydelser
Skabelongruppen har i juni 2019 færdiggjort skabelonen for offentligt udbud af tjenesteydelser.