For at imødekomme et stigende behov for skabeloner til udbud med forhandling, har Skabelongruppen nu udarbejdet to nye skabeloner til begrænset udbud og udbud med forhandling. Skabelonerne er bygget op ud fra skabelonerne til offentlige udbud, således rammeaftale og kontrakt er enslydende.

De nye skabeloner ”Vareskabelon - begrænset udbud og udbud med forhandling” og ”Tjenesteydelsesskabelon - begrænset udbud og udbud med forhandling” har nu været i høring og ligger nu klar til brug her på siden.

IKAs skabelongruppe har stået for udarbejdelsen og opdateringen af skabelonerne for offentligt udbud af varer samt for offentligt udbud af tjenesteydelser. Skabelonerne har været i offentlig høring, ligesom der har været dialog med DI mhp. at få udarbejdet de bedst mulige skabeloner.

Skabelonerne revideres løbende efter behov.