Beskrivelse

Gruppen har udarbejdet fokuslister og vejledninger pr. fagområde. Derudover er der en generel vejledning vedr. et EU-udbud på fødevarer dvs. nogle opmærksomhedspunkter, der skulle give større kvalitetssikring ved udbud.

Nu er det så op til de enkelte indkøbere at gøre brug af materialet, hvilket vil bevirke en større ensartethed i udbudsprocessen til gavn for såvel leverandører som indkøbere.

Fokusgruppen vil fortsat bestå, og der vil løbende blive evalueret på materialet. Derfor modtager gruppen gerne kommentar/rettelser fra de indkøbere, der har brugt materialet.

Kloge Fødevarer
Kloge Fødevareindkøb er et projekt, hvis formål er at yde rådgivning og vejledning, der kan omsætte denne interesse til en praksis, hvor økologiske og lokale fødevarer udgør en større andel af de offentlige fødevareindkøb.

Gruppens arbejde er afsluttet, og der er udarbejdet fokuslister og vejledninger pr. fagområde. Derudover er der en generel vejledning vedr. et EU-udbud på fødevarer dvs. nogle opmærksomhedspunkter, der skulle give større kvalitetssikring ved udbud.

Nu er det så op til de enkelte indkøbere at gøre brug af materialet, hvilket vil bevirke en større ensartethed i udbudsprocessen til gavn for såvel leverandører som indkøbere.

Fokusgruppen vil fortsat bestå og der vil løbende blive evalueret på materialet. derfor modtager gruppen gerne kommentar/rettelser fra de indkøbere der har brugt materialet.

Bemærk! Materialerne er vejledende skabeloner / tjeklister, der skal tilpasses de enkelte udbud.

IKA fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til evt. fejl eller ændret retspraksis, der kan få betydning for "best practise".

Ønsker du at se referater, der er ældre end dem, som er tilgængelige, kan du kontakte ika@slet-dette.ika.dk.