Udbud af bygge- og anlægsopgaver adskiller sig på en række områder fra udbud af varer og tjenesteydelser – både juridisk og i forhold til det praktiske samarbejde i den offentlige organisation og med entreprenøren.

Kurset omhandler tilbudsloven, særlige forhold ved bygge- og anlægsudbud efter udbudsloven og AB-reglerne samt bæredygtighed i udbud af bygge- og anlægsopgaver og det gode projektsamarbejde i praksis.

Dagens emner

Hvad er et bygge- og anlægsarbejde?

  • Opdelingen mellem bygge- og anlægskontrakter i forhold til varekøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter er kompliceret, men væsentlig.

Hvornår finder udbudsloven anvendelse og hvornår er det tilbudsloven som anvendes?

  • Beregning af tærskelværdier og opgørelse af hvilket regelsæt der finder anvendelse
  • Gennemgang af procedurerne i tilbudsloven (licitation og underhåndsbud).

Den gode entreprisekontrakt og brugen af AB-reglerne i offentlige udbud

  • Hvordan skrives den gode entreprisekontrakt og i hvilken grad skal AB-systemet følges. Emnet belyses med konkrete eksempler.
  • Anvendelsen af AB-reglerne i udbudsretlig sammenhæng.

Bæredygtighed i bygge- og anlægsopgaver

  • Hensigtsmæssig inddrages af bæredygtighed hensigtsmæssigt i udbud af bygge- og anlægsopgaver.
  • Betydningen af bæredygtighedsmærkning og bæredygtighedsklasse i udbud, samt mulighed for genbrug i udbudssammenhæng.
  • Metoder og formuleringer, der kan anvendes i udbud til at understøtte bæredygtighed.

Udbudskonsulentens og udbudsjuristens særlige rolle i bygge- og anlægsudbud

  • Det gode samarbejde om bygge- og anlægsopgaver, der for udbudskonsulenten/udbudsjuristens vinkel ofte adskiller sig ved at være mere teknisk betonet end andre udbud og med fast teknisk rådgiver. 
  • Løbende kontraktstyring som redskab for det gode samarbejde.

Program

Se programmet

Kursusrække

I efteråret 2024 udbyder IKA en række kurser indenfor udbud af bygge-anlæg, entreprise og AB-regimet. Kurserne kan tages enkeltvis, men du kan også med fordel tage hele kursusrækken.

20. august: IKA Udbud af bygge- og anlægsopgaver
09. oktober: IKA Entreprisekursus AB
14. november: IKA ABT 18
28. november: ABR18 (online)

Praktisk

Tid
Den 20. august kl. 09.30 - 15.30

Sted
Comwell Kongebrogaarden
Kongebrovej 63
5500 Middelfart

Målgruppe
Offentlige medarbejdere beskæftiget med bygge- og anlægsopgaver, udbudskonsulenter og udbudsjurister.

Pris pr. deltager
IKA medlemmer: 399 kr. ekskl. moms.
Ikke-medlemmer: 1.399 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Den 09. august 2024

Afmelding
Afmelding uden beregning kan ske senest den 05. juli 2024. Herefter faktureres kostprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.

Log ind for at se deltagerlisten

Har du ikke et medlemskab, kan du læse mere om medlemsfordelene og priserne.