Udbudsretlig case-træning for erfarne udbudskonsulenter og udbudsjurister

I samarbejde med Martin Stæhr udbyder IKA et udbudsretligt netværk, der mødes to gange om året og gennemgår helt konkret udbudsretlig case-træning og diskuterer relevante og aktuelle udbudsretlige ”hverdags-problemstillinger”. Altså ingen klassisk skrivebordsundervisning, men fokus på det praktiske og strategiske og med maksimal inddragelse af deltagerne i netværket.

Deltagelse i netværket er en oplagt overbygning til IKA-medlemmer, der har gennemført IKA College, men vil i sagens natur også være relevant for alle andre, der har en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne, men ønsker at blive løbende kompetenceudviklet og opnå nye praktiske redskaber til håndtering af udbudsretlige problemstillinger.

Emner for netværksmøderne fastlægges i samarbejde med deltagerne i netværket.

Program

Formål: Kompetenceudvikling af erfarne udbudspraktikere. Nye redskaber til at håndtere almindeligt forekommende udbudsretlige problemstillinger via virkelighedsnær case-træning og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Emner til netværksdagene fastlægges i samarbejde med netværket.

Emner, der vil indgå i case-træningen, kunne eksempelvis være:

  • håndtering af aktindsigt i forbindelse med udbud
  • fejl og mangler i ansøgninger og tilbud
  • indsigelser og klager i forbindelse med udbud – strategisk håndtering
  • kontrakter under tærskelværdien

Program:

Kl. 09.00: Ankomst og morgenmad

Kl. 09.30: Mødestart og velkomst med introduktion til dagens program.

Kl. 09.40: Rundt om bordet - status på netværksdeltagernes udbudsretlige oplevelser siden sidst samt aktuelle udbud – max. 2 ½ minut pr. deltager

Kl. 10.50: Formiddagspause

Kl. 11.10: Reparation af fejl og mangler i ansøgninger og tilbud. Landsretsdom i Eksponent-sagen. Vi analyserer og diskuterer dommen og arbejder med nogle realistiske praktiker-cases i grupper.

Kl. 12.30: Frokost

Kl. 13.15: Force majeure kontrakter. Hvad gør vi, når vi af den ene eller anden grund står uden kontrakt eller rammeaftale fra den ene dage til den anden? Hvad er mulighederne, og hvad er risici. Vi analyserer retsstillingen og diskuterer, hvordan vi i praksis kan håndtere almindeligt forekommende situationer uden at udsætte os selv for stor klagerisiko.

Kl. 14.30: Eftermiddagspause med kaffe og kage.

Kl. 14.50: Update på udvalgte aktuelle udbudsretlige problemstillinger.

  • Servicelovsaftaler (ny praksis fra Klagenævnet)
  • Kravet om angivelse af maksimalværdi/maksimalmængde for rammeaftaler (nye kendelser fra Klagenævnet)
  • Aktindsigt (nye offentliggjorte afgørelser fra Klagenævnet)

Kl. 16.00: Tak for i dag

Der tages forbehold for ændringer i programmet

Praktisk

Læs retningslinjerne for deltagelse i Udbudsretligt Netværk

Tid
Hold 1:
Forår: Mandag den 08. maj 2023
Efterår: Tirsdag den 14. november 2023

Hold 2:
Forår: Tirsdag den 09. maj 2023.
Efterår: Onsdag den 15. november 2023.

Sted
Comwell Kongebrogaarden
Kongebrovej 63
5500 Middelfart

Målgruppe
Offentlige indkøbere

Pris
IKA medlemmer: 2.500 kr. (Prisen er for begge dage)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding er bindende til begge møder

Afmelding
Er du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær. 

Se medlemslister

MEDLEM
Er du ikke selv medlem af IKA, så er din organisation det højst sandsynligt. Kontakt ika@slet-dette.ika.dk, hvis du er i tvivl.
Du kan også læse mere om medlemskab og priser her.