Udbudsretlig case-træning for erfarne udbudskonsulenter og udbudsjurister

I samarbejde med Martin Stæhr udbyder IKA et udbudsretligt netværk, der mødes to gange om året og gennemgår helt konkret udbudsretlig case-træning og diskuterer relevante og aktuelle udbudsretlige ”hverdags-problemstillinger”. Altså ingen klassisk skrivebordsundervisning, men fokus på det praktiske og strategiske og med maksimal inddragelse af deltagerne i netværket.

Deltagelse i netværket er en oplagt overbygning til IKA-medlemmer, der har gennemført IKA College, men vil i sagens natur også være relevant for alle andre, der har en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne, men ønsker at blive løbende kompetenceudviklet og opnå nye praktiske redskaber til håndtering af udbudsretlige problemstillinger.

Emnerne for det første netværksmøde fremgår af netværksbeskrivelsen. Emner for efterfølgende netværksmøder vil blive fastlagt i samarbejde med deltagerne i netværket.

Program

Formål: Kompetenceudvikling af erfarne udbudspraktikere. Nye redskaber til at håndtere almindeligt forekommende udbudsretlige problemstillinger via virkelighedsnær case-træning og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Emner til netværksdagene fastlægges i samarbejde med netværket.

Emner, der vil indgå i case-træningen, kunne eksempelvis være:

  • håndtering af aktindsigt i forbindelse med udbud
  • fejl og mangler i ansøgninger og tilbud
  • indsigelser og klager i forbindelse med udbud – strategisk håndtering
  • kontrakter under tærskelværdien

Program:

10.00 Mødestart – intro til dagens program

10.10: ”Rundt om bordet” – status på netværksdeltagernes udbudsretlige oplevelser siden sidst samt aktuelle udbud – max. 2 minutter pr. deltager11.10 Formiddagspause

11.25: Ændring af udbudsloven mv. – hvilke ændringer har reel betydning for jer?

12.00: Reparation ift. ESPD-fejl mv. – ny vigtig praksis! Hvor langt tør vi gå?

12.30: Frokost

13.15: Profylaksebekendtgørelser! Hvornår, hvorfor, hvordan!

14.00: Anmodninger om ekstraordinære prisreguleringer – har situationen ændret sig siden foråret? Debat!

14.30: Eftermiddagspause med kaffe og kage

14.45: Ny vejledning om grønne udbud – take aways! Jeres konkrete grønne udbudstiltag – debat!

15.30: Udbudsretlige praktikercases fra den virkelige verden!

16.00: Tak for i dag

Der tages forbehold for ændringer i programmet

Praktisk

Læs retningslinjerne for deltagelse i Udbudsretligt Netværk

Tid
Hold 1:
Forår: Mandag den 08. maj 2023
Efterår: Tirsdag den 14. november 2023

Hold 2:
Forår: Tirsdag den 09. maj 2023.
Efterår: Onsdag den 15. november 2023.

Sted
Comwell Kongebrogaarden
Kongebrovej 63
5500 Middelfart

Målgruppe
Offentlige indkøbere

Pris
IKA medlemmer: 2.500 kr. (Prisen er for begge dage)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding er bindende til begge møder

Afmelding
Er du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær. 

Se medlemslister