Udbudsretlig case-træning for erfarne udbudskonsulenter og udbudsjurister

I samarbejde med Martin Stæhr udbyder IKA et udbudsretligt netværk, der mødes to gange om året og gennemgår helt konkret udbudsretlig case-træning og diskuterer relevante og aktuelle udbudsretlige ”hverdags-problemstillinger”. Altså ingen klassisk skrivebordsundervisning, men fokus på det praktiske og strategiske og med maksimal inddragelse af deltagerne i netværket.

Deltagelse i netværket er en oplagt overbygning til IKA-medlemmer, der har gennemført IKA College, men vil i sagens natur også være relevant for alle andre, der har en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne, men ønsker at blive løbende kompetenceudviklet og opnå nye praktiske redskaber til håndtering af udbudsretlige problemstillinger.

Emnerne for det første netværksmøde fremgår af netværksbeskrivelsen. Emner for efterfølgende netværksmøder vil blive fastlagt i samarbejde med deltagerne i netværket.

Program

Formål: Kompetenceudvikling af erfarne udbudspraktikere. Nye redskaber til at håndtere almindeligt forekommende udbudsretlige problemstillinger via virkelighedsnær case-træning og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Emner til netværksdagene fastlægges i samarbejde med netværket.

Emner, der vil indgå i case-træningen, kunne eksempelvis være:

  • håndtering af aktindsigt i forbindelse med udbud
  • fejl og mangler i ansøgninger og tilbud
  • indsigelser og klager i forbindelse med udbud – strategisk håndtering
  • kontrakter under tærskelværdien

  Der tages forbehold for ændringer i programmet

Kl. 9.00 Ankomst og kaffebuffet med morgenbrød
Kl.9.30

Velkomst og introduktion til dagens program

Kl.9.40 ”Rundt om bordet” – status på deltagernes udbudsretlige oplevelser siden sidst samt aktuelle udbud - max. 2 min. pr. deltager
Kl.10.45 Pause
Kl.11.00

Forslag til lov om ændring af udbudsloven mv. - hvad er der på vej af nyt?

Kl.11.45 Opfølgning på emnet "risikominimering i udbud" fra tidligere møde
Kl.12.15 Frokost
Kl.13.00

Aktindsigt i forbindelse med udbud - cases og udvalgte aktuelle problemstillinger

Kl.14.15

Pause med kage og "networking"

Kl.14.40 Udbud med forhandling - fokus på Albertslund-kendelsen af 7. marts 2022
Kl.15.20 Cases og debatemner med afsæt i aktuelle udbudsretlige afgørelser og sager
Kl.15.50 Opsamling
Kl.16.00 Tak for i dag

Praktisk

Læs retningslinjerne for deltagelse i Udbudsretligt Netværk

Tid
Hold 1:
Forår: Mandag den 28. marts 2022
Efterår: Onsdag den 12. oktober 2022

Hold 2:
Forår: Tirsdag den 29. marts 2022
Efterår: Torsdag den 13. oktober 2022

Sted​​​​​​​
Forår:
Comwell H.C. Andersen Odense 
Claus Bergs Gade 7
5000Odense C. 

Efterår:
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Målgruppe
Offentlige indkøbere

Pris
IKA medlemmer: 2.500 kr. (Prisen er for begge dage)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding er bindende til begge møder

Afmelding
Er du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær. 

Se medlemslister