Udbudsretlig case-træning for erfarne udbudskonsulenter og udbudsjurister

I samarbejde med Martin Stæhr udbyder IKA et udbudsretligt netværk, der mødes to gange om året og gennemgår helt konkret udbudsretlig case-træning og diskuterer relevante og aktuelle udbudsretlige ”hverdags-problemstillinger”. Altså ingen klassisk skrivebordsundervisning, men fokus på det praktiske og strategiske og med maksimal inddragelse af deltagerne i netværket.

Deltagelse i netværket er en oplagt overbygning til IKA-medlemmer, der har gennemført IKA College, men vil i sagens natur også være relevant for alle andre, der har en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne, men ønsker at blive løbende kompetenceudviklet og opnå nye praktiske redskaber til håndtering af udbudsretlige problemstillinger.

Emner for netværksmøderne fastlægges i samarbejde med deltagerne i netværket.

Program

Formål: Kompetenceudvikling af erfarne udbudspraktikere. Nye redskaber til at håndtere almindeligt forekommende udbudsretlige problemstillinger via virkelighedsnær case-træning og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Emner til netværksdagene fastlægges i samarbejde med netværket.

Emner, der vil indgå i case-træningen, kunne eksempelvis være:

  • håndtering af aktindsigt i forbindelse med udbud
  • fejl og mangler i ansøgninger og tilbud
  • indsigelser og klager i forbindelse med udbud – strategisk håndtering
  • kontrakter under tærskelværdien

Praktisk

Læs retningslinjerne for deltagelse i Udbudsretligt Netværk

Tid
Hold 1:
Forår: 14. maj 2024
Efterår: 20. november 2024

Hold 2:
Forår: 15. maj 2024
Efterår: 21. november 2024

Alle møder afholdes i tidsrummet 09.00 til 16.00.

Sted
Comwell Kongebrogaarden
Kongebrovej 63
5500 Middelfart

Målgruppe
Offentlige indkøbere

Pris
IKA medlemmer: 2.650 kr. (Prisen er for begge dage)
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding er bindende til begge møder

Afmelding
Er du forhindret i at deltage, kan afmelding ske 8 dage før mødet. Der reduceres ikke i prisen ved afbud. Da det er et netværk, er du med som fast deltager og kan derfor ikke overdrage din plads til en kollega i dit fravær. 

MEDLEM
Er du ikke selv medlem af IKA, så er din organisation det højst sandsynligt. Kontakt ika@slet-dette.ika.dk, hvis du er i tvivl.
Du kan også læse mere om medlemskab og priser her.