Uddannelsen kommer helt tæt på de mange processer, der er relateret til udbuds- og indkøbsarbejdet.

Det primære fokus på uddannelsen er at styrke proces- og projektlederkompetencer, der specifikt kan medvirke til at løfte og professionalisere udbuds- og indkøbsopgaverne i IKAs medlemsorganisationer, og sektoren generelt.

Vi kobler proces- og projektledelsesperspektivet til begrebet om psykologisk tryghed, som både forskning og praksiserfaring betragter som centralt for et velfungerende samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige kontekster.

Uddannelsen bygger på et solidt og gennemtestet fundament af teori og praksis, gennemsyret af et læringsfokus, der sikrer at du kan bruge det i hverdagen.

Udbytte du kan forvente af IKA Proceslederuddannelse

 • Styrkede kompetencer i proces- og projektledelse.
 • Værktøjer til professionel styring af udbuds- og indkøbsarbejdet.
 • Betoning af psykologisk tryghed for effektivt tværfagligt samarbejde.
 • Målrettet læring i relation til konkrete udfordringer inden for proces- og projektarbejdet.
 • Anvendelse af systemisk teori og kommunikationsforståelse.
 • Unikt netværk for refleksion og sparring.
 • Udbygning af personligt lederskab.
 • Metoder til mødeledelse.
 • Identifikation og håndtering af interessenter i processer og projekter.
 • Anvendelse af forandringsteori.
 • Effektiv konflikthåndtering for optimale samarbejdsbetingelser.
 • Øget evne til at navigere i forandringer som proces- og projektleder.

Netværksgruppemøder mellem modulerne
Alle deltagerne inddeles i netværks- og læringsgrupper, som forventes at mødes online mellem modulerne.

Uddannelsen er opbygget således, at værdien af indholdet, er tæt koblet til indsatsen mellem selve modulerne, og her er netværksgruppemøderne en stor del af det. Der vil på disse møder blive lagt op til fælles refleksion, sparring på proces- og projektarbejde, litteraturforståelse og andet som måtte opleves relevant.

MODUL 1 – GODT I GANG MED UDBUD OG PROCESSER - PSYKOLOGISK TRYGHED OG DEN GODE DIALOG 

Temaer:

 • Læringsmål og succeskriterier i relation til proces- og projektarbejdet
 • Introduktion til proces- og projektforståelse
 • Psykologisk tryghed som fundament
 • Den gode samtale
  • Anerkendelse
  • Samtalenavigation - Gamemastermodellen
  • Karl Tomms spørgsmålstyper
 • Den gode projektopstart – målanalyse og målhierarki
 • Arbejdsgrupper og hjemmeopgaver

På første modul sætter vi fokus på de udfordringer, proces- og projektmedarbejderen møder. Vi arbejder med den gode proces- og projektopstart og med de udfordringer, som deltagerne selv formulerer.

På det teoretiske plan tager vi afsæt i den systemiske teori og kommunikationsforståelse og introducerer til relationel projektledelse.

Vi får i stigende grad øje på, hvor centralt det er for samarbejde, at man får skabt et psykologisk trygt klima, hvor alle deltagende oplever muligheden for at udfolde sig fagligt og menneskeligt. Vi undersøger hvad det handler om og hvordan vi alle kan være med til at understøtte det i hverdagen.

På modulet vil vi arbejde med jeres konkrete processer og projekter og bruge dem som cases til at arbejde med en forbedret praksis. Det betyder i praksis, at vi målretter hvert enkelt forløb og kursusdag efter de optagetheder, som deltagerne inden for rammen af udbuds- og indkøbsarbejdet finder relevante og værdifulde.

MODUL 2 – STYRING AF PROCESSER OG PROJEKTER - MØDELEDELSE, ROLLER OG RELATIONER I PROJEKTER

Temaer:

 • Dit eget lederskab
  • Golemans ledelsesstile
 • Det gode team 
  • Styrkebaseret ledelse
 • Mødeledelse
  • Gamemastering
  • Diamantmodellen
  • Domæneteori
 • Interessenter i processer og projekter

Proces- og projektarbejde kan anskues som en størrelse, hvor mange forskellige aktører arbejder sammen om løsningen af en opgave. Aktørernes interesser afhænger af om de er drivere af processen, projektejer, leverandør, slutbrugere af processen og/eller projektets resultat eller andet. Derfor tager den gode proces og/eller det gode projekt sig meget forskelligt ud afhængigt af position og bidrag.

Vi arbejder med, hvordan man skaber den gode proces og det gode projekt, der rummer de meget forskelligt rettede afsæt.

Endelig arbejder vi med konkrete metoder til mødeledelse og samtalestyring, som trænes med afsæt i eksempler fra dagligdagen.

MODUL 3 – Forandringsforståelse, AGILITET, KONFLIKTHÅNDTERING OG LÆRINGSOPSAMLING

Temaer:

 • Forandringsteori – Appreciative Inquiry
 • Konflikthåndtering
 • Agilitet og SCRUM
 • Opsamling af praksiserfaringer fra forløbet, cases m.m.
 • Vejen frem – hvordan fastholdes fokus fremadrettet

At være proces- og projektleder handler om at navigere i forandringer. På tredje modul fokuserer vi blandt andet på teori om forandringsledelse, som giver os en forståelse af forandringer og konkrete metoder til at komme fra start til slut i vores processer og projekter.

På tredje modul introducerer vi til en særlig proces- og projektledelsestilgang der hedder SCRUM, som er særligt relevant, for arbejdet i en omskiftelig hverdag. Tilgangen har nogle ganske særlige kendetegn, der gør den yderst anvendelig i praksis.

Konflikthåndtering er også på programmet. Det omhandler perspektiver på at forstå og håndtere konflikter, så vi kan få skabt gode betingelser for samarbejdet, også når det er svært.

Sidst vil vi samle op på det samlede indhold, og facilitere en proces, der forsøger at vende blikket fremad i en læringsoptik.

IKA tager forbehold for ændringer.

Praktisk

Målgruppe
Offentlige ordregivere og tilbudsgivere.

Afholdes
Modul 1 - 2 dage inkl. middag og overnatning
Den 10. september kl. 09.30 - 11. september 2024 kl. 16.30  

Modul 2 - 1 dag
Den 10. oktober 2024 kl. 09.30 til 16.30
Det er muligt at tilkøbe en ekstra overnatning på modul 2 med dagen før start.

Modul 3 - 2 dage inkl. middag og overnatning
Den 06. november kl. 09.30 - 07. november 2024 kl. 16.30

Du skal påregne at løse opgaver og læse litteratur mellem kursusdagene, samt afsætte tid til at mødes i læringsgrupper.

Detaljeret program og praktisk information, fremsendes ca. en uge før kursusstart.

Sted
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

Undervisere
Ole Lauge Sørensen, Chefkonsulent, med særlig speciale indenfor proces- og projektledelse.

Priser ekskl. moms
IKA Medlemmer: 13.995 kr.
Ikke-medlemmer: Ingen deltagelse

Prisen inkludere undervisningsmateriale og fuld forplejning for alle tre moduler samt overnatning og middag på modul 1 og 3.

Tilkøb af ekstra overnatning dagen før modul 2: 1.005 kr.

Tilmeldingsfrist
Den 26. august 2024.

Afmelding
Afmelding uden beregning kan ske senest den 08. august 2024. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega overtage din plads.

MEDLEM
Er du ikke selv medlem af IKA, så er din organisation det højst sandsynligt. Kontakt ika@slet-dette.ika.dk, hvis du er i tvivl.
Du kan også læse mere om medlemskab og priser her.