- Velkommen til udbudsverdenen

Er du ny indenfor offentlige indkøb? – eller har du behov for at kende til indkøbs- og udbudsarbejdet?

IKA Rundt om udbud er vores uafhængige introduktionsmodul, hvor du får et overordnet kendskab til udbudsverdenen. Lær og forstå de grundlæggende begreber og processer uden at skulle dykke ned i paragraffer.

IKA Rundt om udbud er et heldagskursus, som har til hensigt at give dig et overordnet indblik i rammerne for offentlige indkøb. Du vil også få viden om hvordan udbudsarbejdet hænger sammen og et indblik i udbudsprocessen.

IKA Rundt om udbud er et introduktionsmodul, der kan stå alene hvis du alene har behov for forståelsen for de retlige rammer og en udbudsproces forløb. IKA Rundt om udbud kan også være en mulighed for dig, der er helt grøn i arbejdet med udbud og senere planlægger at skulle deltage på IKA College.

På IKA Rundt om udbud bliver du klædt på med værktøjer til at begå dig med indkøb- og udbud, ligesom der undervises i udbudsreglernes bærende principper. Det vil sige, at IKA Rundt om udbud ikke er en gennemgang af regler, men en indførende vinkel med case-baseret undervisning.

Praktisk

Tid
Ny dato kommer snarest

Målgruppe

Offentlige.

IKA Rundt om udbud er for deltagere, der ikke har udbud som hovedbeskæftigelse eller nyansatte, der skal arbejde med udbud, og skal klædes på til arbejdet. Konceptet for dagen er en bred indflyvning til udbud og henvender sig til indkøbsassistenter, decentrale indkøbere, indkøbscontrollere, økonomichefer, projektledere mfl.:

  • Indkøbscontrollere
  • indkøbsassistenter
  • Kontraktstyrere/Contract managers (også decentrale)
  • Projektledere (eks. IT-projektledere)
  • Ledere, der har behov for grundlæggende kendskab til udbudsverdenen
  • Offentlig ansatte som køber ind under udbudsloven, men ikke som hovedopgave

MEDLEM
Er du ikke selv medlem af IKA, så er din organisation det højst sandsynligt. Kontakt ika@slet-dette.ika.dk, hvis du er i tvivl.
Du kan også læse mere om medlemskab og priser her.