Formål

IKA etablerer Tænketank for bæredygtige indkøb, der spiller op med FN’s verdensmål.

Formålet med at skabe en Tænketank for Bæredygtige Indkøb er en ambition om, at hvis alle i flok arbejder i samme retning, kan vi i fællesskab løfte den bæredygtige dagsorden.

Netværkets fokus vil være at inspirere hinanden ved at dele viden, gennemgå praktiske tiltag og cases om grønne indkøb.

Møderne vil blive tematiseret efter overordnede bæredygtige temaer som: Den grønne indkøbsstrategi, bæredygtige TCO beregninger, hvad er grønne indkøb osv.. Der vil som udgangspunkt ikke blive arbejdet med konkrete produktkategorier. Her henvises til POGI.

Målgruppe

Offentlige ordregivere som er medlem af IKA.

Rammerne for gruppen

Netværksgruppen/Tænketanken er for offentlige ordregivere, som ønsker vidensdeling omkring grønne og bæredygtige indkøb. Uanset på hvilket niveau organisationen befinder sig, kan man få glæde af at sidde med i et netværk, hvor der er mulighed for at sparre og erfaringsudveksle omkring de udfordringer bæredygtige indkøb, bringer i hverdagen.

Her etableres et netværk, hvor man kan række ud for at finde inspiration og hjælp til f.eks. den grønne indkøbsstrategi og kommende bæredygtige udbud. Som offentlig myndighed har vi et stort samfundsansvar for at løfte den grønne dagsorden, nationalt.

I fællesskab kigger vi på, hvad kan vi gøre i praksis for at indfrie regeringens mål om 80% bæredygtige indkøb. Hvilke konkrete og praktiske tiltag kan gøres for at komme i gang her og nu. Ligeledes vil der være fokus på kontraktperioden og ikke kun på udbud.

Vi skal drøfte problemstillinger, såsom hvordan vi oplever forskelligheder i f.eks indkøbsfællesskaber, ressourcer og hvordan det politiske fokus på bæredygtighed kan give store udsving i de forskellige offentlige retlige organer.

Sidst og vigtigst til Tænketank-dagsordenen er, hvordan kan vi ændre adfærden hos disponenten - så de vælger at benytte de bæredygtige indkøb, vi stiller til rådighed.

Der forventes, at blive afholdt 2 møder i 2020 og den efterfølgende frekvens for møder aftales internt i gruppen.

Tilmelding

Hvis du ønsker at høre mere om tænketanken og/eller tilmelde dig, så kontakt sekretariatskoordinatoren. Kontaktinfo finder du nedenfor.

21.09.2021:
Præsentation fra Energinet
Præsentation fra Rambøll

Grønne og etiske mærker - Guide til vurdering og brug af standarder og mærker i indkøb 
Denne guide giver gode råd til, hvordan offentlige og private indkøbere kan vurdere grønne og etiske mærker, der bygger på uafhængige og alment anerkendte standarder og certificeringsordninger, og som kan bruges som troværdig dokumentation i forbindelse med indkøb – i guiden kaldet ’mærker eller mærkningsordninger’

Helle Bjerregaard
VIA University

Mette Rich
Aarhus Kommune

Næste møde:
12. september 2024

Kontakt:
Anja Vang Blessing
anja@slet-dette.ika.dk 
Mobil 6160 3809